“Информисање грађана о правима – ЦСР и МЗ” 2017/2019

posted in: Projekti | 0

ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА – ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ПРАВИМА

Центар за социјални рад општине Стара Пазова у сарадњи са месним заједницама у старопазовачкој општини реализује пилот пројекат чији је циљ повећање нивоа информисаности локалног становништва о правима, мерама и услугама у области социјалне заштите.

У оквиру пројекта тим стручних радника Центра за социјални рад борави у просторијама месних заједница где обавља информативне разговоре са грађанима заинтересованим за коришћење права, при чему им обезбеђује увид у садржај права, услове, критеријуме и процедуре за коришћење, начин подношења захтева и потребну документацију и пружа друге информације из свог делокруга. Радне посете месним заједницама обављане су једном или неколико пута годишње, у складу са исказаним потребама.

Овај пројекат је започет 2017. године, када је обављено по неколико посета месним заједницама. У пилот пројекту су учествовале месне заједнице Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Стари Бановци, Војка, Крњешевци и Сурдук које су изразиле потребу за радом стручног тима у њиховим местима. Информативне услуге је користило око 100 грађана ових насеља који су изразили висок степен задовољства пруженим услугама, оценивши их просечном оценом 9,9 на скали од 1 до 10.

Распоред посета месним заједницама у 2017. години:

 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 07.03.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 09.03.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 15.03.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 20.03.2017 године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 22.03.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Крњешевци – понедељак, 27.03.2017. године, од 08 до 13 часова

 

 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 11.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 13.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 19.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 24.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 26.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Крњешевци – петак, 28.04.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 03.05.2017. године, од 08 до 13 часова

 

 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 11.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 16.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 17.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Крњешевци – петак, 19.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 22.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 24.05.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 31.05.2017. године, од 08 до 13 часова

 

 • Месна заједница Крњешевци – петак, 02.06.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 05.06.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 07.06.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 14.06.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 22.06.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 27.06.2017. године, од 08 до 13 часова

 

 • Месна заједница Сурдук – среда, 13.09.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Крњешевци – петак, 15.09.2017. године, од 08 до13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 18.09.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 21.09.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 27.09.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 03.10.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 11.10.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 18.10.2017. године, од 08 до 13 часова

 

 • Месна заједница Крњешевци – петак, 17.11.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Сурдук – среда, 22.11.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 23.11.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 27.11.2017 годије, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 28.11.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 06.12.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 13.12.2017. године, од 08 до 13 часова
 • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 20.12.2017. године, од 08 до 13 часова

Новина у 2019. години је укључивање месних заједница Голубинци и Белегиш у пилот пројекат. На овај начин је грађанима свих насеља у општини обезбеђена већа доступност информација из области социјалне заштите. Нарочит значај пројекта огледа се у успостављању ефикасног модела сарадње између Центра за социјални рад и месних заједница у пружању подршке грађанима и обезбеђивању веће транспарентности рада ових установа.

Распоред посета месним заједницама у 2019. години:

 • Месна заједница Сурдук – среда, 05.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Крњешевци – петак, 07.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Белегиш – понедељак, 10.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Стара Пазова – четвртак, 13.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Војка – понедељак, 17.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Нова Пазова – уторак, 18.06.2019 године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Нови Бановци – среда, 19.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Стари Бановци – среда, 26.06.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Бановци Дунав – среда, 03.07.2019. године, од 8 до 12 часова
 • Месна заједница Голубинци – четвртак, 07.2019. године, од 8 до 12 часова.