КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

posted in: Projekti | 0

У периоду од јануара до јула 2020. године, уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, у Центру за социјални рад општине Стара Пазова ангажован је координатор за ромска питања.

Циљеви пројекта су били:

– прикупити податке о социјално угроженим Ромима и Ромкињама у општини Стара Пазова, идентификовати појединце који су у потреби за подршком система социјалне заштите и исти упутити на остваривање права и коришћење услуга социјалне заштите и других ресурса у заједници;

– израдити анализу о социјалном статусу, проблемима и потребама ромске популације у општини Стара Пазова и утврдити могуће правце развоја услуга социјалне заштите и других облика подршке за ромску популацију у локалној средини;

– израдити предлог пројекта за спровођење активности и програма за развој нових и унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите за ромску популацију у општини Стара Пазова;

– унапредити сарадњу локалних партнера који се баве ромским питањима (ЛС, ЦСР, НСЗ, школе, Дом здравља, удружења грађана) кроз одржане састанке, комуникацију и размену информација на иницијативу координатора за ромска питања;

– израдити статистички материјал који ће послужити као основ за израду Локалног акционог плана за Роме у општини Стара Пазова након 2021. године.

Током ангажовања координатора за ромска питања у Центру за социјални рад општине Стара Пазова реализоване су следеће активности:

обављена је комуникација са локалним институцијама и организацијама и ромском националном мањином ради утврђивања бројног стања, социјалног статуса, проблема и потреба локалне ромске заједнице. Координатор за ромска питања је, у сарадњи са Општинском управом, васпитно-образовним установама и Националном службом за запошљавање, прикупио податке о бројном стању Рома који су склопили бракове, који похађају предшколско, основношколско и средњешколско образовање и који се налазе на евиденцији незапослених лица у општини Стара Пазова и анализирао друге значајне податке о ромској популацији у локалној средини. Проблеми и потребе припадника ромске мањине су континуирано евидентиране и праћене током шестомесечног ангажовања координатора у Центру за социјални рад, при чему је утврђено да се највеће тешкоће односе на потребу за новчаном помоћи, ланч пакетима, огревом, подршком у плаћању рачуна за струју, подршком у регулисању личне документације, као и заштитом од насиља у породици. У оквиру обављених теренских посета ближе су сагледани проблеми и потребе ромских породица и иницирано је обезбеђивање различитих облика подршке;

иницирана је и успостављена сарадња са представницима ЈЛС, институција и организација у локалној средини. Дана 05.02.2020. у просторијама Центра за социјални рад одржан је састанак којем су присуствовали координатори за ромска питања при ЦСР и Општинској управи, педагошки асистент основне школе, здравствени медијатор и стручни радници из система социјалне заштите. Учесници састанка су упознати са шестомесечним ангажовањем координатора за ромска питања у Центру за социјални рад кроз пројекат који финансира Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и његовим задацима који се односе на формирање мреже сарадника, креирање базе података, анализу проблема и потреба и предлагање мера за унапређење положаја Рома у општини Стара Пазова. Учесници су позвани на сарадњу и заједничко ангажовање на решавању проблема и побољшању положаја Рома у локалној средини, при чему је дефинисан предлог заједничких активности за месеце фебруар, март, април, мај и јун 2020. године. Активностима је предвиђено оснаживање Рома у областима здравља, образовања и запошљавања;

– кроз непосредан рад координатора пружена је подршка припадницима ромске националне мањине током трајања пандемије и ванредног стања узрокованог вирусом COVID-19. Поводом појаве и епидемије вируса COVID-19, координатор је обавештавао припаднике ромске популације о мерама превенције инфекције, уз истицање важности повећања нивоа одржавања личне хигијене и хигијене простора и поштовања мера које важе током ванредног стања. Корисници су такође обавештени о бројевима телефона на које се могу обратити за помоћ и информације, као што су телефони Центра за социјални рад, Штаба за ванредне ситуације, Црвеног крста, Дома здравља, Полицијске станице и др. Једна од активности била је и евидентирање припадника ромске популације у спискове за помоћ у току епидемије која је реализована у виду поделе пакета хране и средстава за дезинфекцију и обезбеђење огрева;

– након укидања ванредног стања координатор за ромска питања је заједно са стручним радницима Центра за социјални рад био ангажован у информисању пунолетних корисника из система социјалне заштите који нису корисници новчане социјалне помоћи или пензије РФ ПИО Републике Србије о потреби да се пријаве за једнократну новчану помоћ од 100 евра која се додељује по Одлуци Владе Републике Србије и лицима која нису била у могућности да се пријаве самостално или уз помоћ другог лица пружио помоћ у пријављивању;

– током месеца маја обављене су теренске посете Фрушкогорком насељу у Старој Пазови у којем живе претежно припадници ромске мањине, у којем су изграђени станови за социјално становање ромских породица. Кроз обилазак насеља и разговор са мештанима сагледани су комунални проблеми и друге тешкоће са којима се суочавају становници насеља. О овим проблемима је Центар за социјални рад општине Стара Пазова писменим путем известио представнике локалне самоуправе у циљу предузимања мера да се проблеми реше;

– током месеца маја упућена је и молба локалној самоуправи за помоћ у санирању последица пожара на стамбеном објекту у којем је живела породица ромске националности;

– обављени су медијски наступи координатора за ромска питања у локалним и регионалним медијима – снимљен је и емитован прилог Радио-телевизије Стара Пазова и снимљена је репортажа Ромске редакције Радио-телевизије Војводина;

подношени су редовни месечни извештаји о раду координатора за ромска питања Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Сектору за унапређење положаја Рома.

Представници локалне самоуправе, установа и организација, као и јавност у општини Стара Пазова упознати су са ангажовањем и радом координатора за ромска питања при Центру за социјални рад општине Стара Пазова у шестомесечном трајању у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као и са циљевима, ефектима и значајем пројекта за унапређење положаја припадника ромске популације у општини Стара Пазова. Због бројности популације и комплексности проблема са којима се суочавају припадници ромске националне мањине, Центар за социјални рад општине Стара Пазова има потребу за даљим ангажовањем координатора за ромска питања.

https://youtu.be/HmozYYs5eus