NACIONALNA KONFERENCIJA

posted in: Vesti | 0

„Socijalni radnik u školi – efekti projekta i mogućnost razvoja“

U ponedeljak, 23. decembra 2019. godine, u Beloj zgradi u Staroj Pazovi održana je nacionalna konferencija „Socijalni radnik u školi – efekti projekta i mogućnost razvoja“ u organizaciji Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. Konferencija je završna aktivnost projekta „Socijalni radnik u školi“ koji je realizovan u periodu od jula do decembra 2019. godine, a čiji je nosilac Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova, finansijer Opština Stara Pazova, a partneri u realizaciji osnovne škole „Boško Palkovljević – Pinki“, „Simeon Aranicki“ i „Heroj Janko Čmelik“ iz Stare Pazova, Osnovna škola „Milan Hadžić“ Vojka i Radio-televizija Stara Pazova.

Konferenciju su uvodnim obraćanjem u ime realizatora i finansijera projekta otvorile direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Rada Žugić i pomoćnica predsednika opštine Stara Pazova Nataša Mićić. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta „Socijalni radnik u školi“ – projektne aktivnosti, efekti, istraživanje, evaluacija (izlagač: Ivana Savić, dipl.socijalni radnik – koordinator projekta, CSR Stara Pazova), dobrobiti rada socijalnog radnika u školi sa aspekta vaspitno-obrazovnih ustanova (izlagač: Slavica Stošić, v.d. direktor-a OŠ „Milan Hadžić“ Vojka), mogućnosti za afirmaciju profesije socijalnog rada u obrazovnom sistemu i za angažovanje većeg broja socijalnih radnika u školama u AP Vojvodini (izlagač: Tatijana Grnčarski, direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu), kao i potrebe vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije opštine Stara Pazova za angažovanjem socijalnih radnika i uključivanjem u projekat „Socijalni radnik u školi“ (izlagači: Boško Milojević, predsednik Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u opštini Stara Pazova, Olga Knežević, psiholog PU „Poletarac“ Stara Pazova, Jelena Jovanović, pedagog Tehničke škole u Staroj Pazovi). Moderator skupa je bila Tanja Grković, član tima projekta „Socijalni radnik u školi“. Skup je završen diskusijom učesnika kroz iznošenje mišljenja, zapažanja i predloga o projektu i angažovanju socijalnih radnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

Nacionalnoj konferenciji je prisustvovalo više od 30 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite iz centara za socijalni rad Stara Pazova, Pećinci i Novi Sad, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i privatnih i državnih ustanova za smeštaj korisnika, oko 20 predstavnika vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije opštine Stara Pazova, kao i predstavnici doma zdravlja, policijske stanice, Crvenog krsta i medija. Svojim prisustvom skup je podržalala i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Opštine Stara Pazova Ivana Nenadić.

Učesnici konferencije su se saglasili da su socijalni radnici Centra za socijalni rad kroz tromesečno projektno angažovanje u četiri osnovne škole na teritoriji opštine Stara Pazova ostvarili značajne rezultate u pružanju podrške deci i porodicama, osnažili nastavni kadar za rad sa socijalno ugroženim porodicama sa decom školskog uzrasta i doprineli unapređenju saradnje između Centra za socijalni rad i vaspitno-obrazovnih institucija. Učesnici konferencije su izrazili stav da postoji potreba za nastavkom realizacije projekta „Socijalni radnik u školi“, kao i potreba za afirmacijom profesije socijalnog rada i trajnim angažovanjem većeg broja socijalnih radnika u svojstvu (stručnih) saradnika u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama. Učesnici su se izjasnili na su na konferenciji stekli korisne informacije o radu socijalnih radnika kao saradnika u sistemu obrazovanja i da će im u praksi biti značajno iskustvo Centra za socijalni rad i osnovnih škola u implementaciji projekta „Socijalni radnik u školi“ u opštini Stara Pazova. Tema konferencije je od strane učesnika ocenjena veoma značajnom.