“Обука за геронтодомаћице” 2019.

posted in: Projekti | 0

Током септембра, октобра и новембра 2019. године Народни универзитет из Ниша реализовао је обуку за геронтодомаћице у партнерству са Центром за социјални рад општине Стара Пазова, који је организовао и спровео обуку за кандидате које је предложила и селектовала Национална служба за запошљавање. Народни универзитет у Нишу је установа која се бави пружањем услуга неформалног образовања и стручног усавршавања, а средства за реализацију ове обуке Универзитет је обезбедио учешћем на конкурсу Националне службе за запошљавање чији је циљ обука незапослених лица за потребе тржишта рада у 2019. години.

Обука је обухватала теоријски и практични део у трајању од по двадесет дана. Обуку је похађало пет жена са територије општине Стара Пазова. Неке од тема које су обухваћене обуком односиле су се на усвајање принципа социјалне заштите и радне етике, упознавање са потребама у старости и методама процене потреба корисника, вештине комуникације са старијим људима, права у социјалној заштити и другим областима од значаја за старију популацију, управљање информацијама и помоћ у остварењу права, тренинг вештина и помоћ и неговање старијих у кућном окружењу – услуге кувања, одржавања хигијене животног простора, купања корисника, савета и помоћи у вези исхране, узимања прописане терапије, пружања прве помоћи и сл. У практичном делу обуке полазнице су се упознале са радом Службе за помоћ у кући – организационе јединице Центра за социјални рад општине Стара Пазова, који је лиценцирани пружалац ове услуге. Кроз одласке у домове корисника, уз подршку ментора, полазнице су стекле практична знања и вештине у пружању различитих услуга старијим лицима и узеле учешће у организовању културно-забавних активности посвећених старењу и старијим људима у оквиру манифестације „Старимо с љубављу“.

Након обуке и положеног завршног испита полазницама је уручен сертификат за рад на пословима геронтодомаћице. По нормативима и стандардима за пружање услуга помоћи у кући који се примењују у Републици Србији, лица која се баве овим послом морају имати завршен акредитован програм обуке, што значи да кандидаткиње обучене у овом пројекту могу да се запосле на пословима неге и помоћи у кући код лиценцираних пружалаца услуга у овој или другим општинама.

Значај овог пројекта огледа се, са једне стране, у побољшању капацитета за пружање помоћи старијим лицима у локалној средини, а са друге стране, у стварању услова за запошљавање теже запошљивих група грађана са територије општине Стара Пазова.

Услуге геронтодомаћица запослених у Центру за социјални рад је у 2019. години користило 106 грађана из осам насеља општине Стара Пазова, што представља капацитет корисника Службе за помоћ у кући дефинисан општинским Правилником. На недовољност капацитета за пружањем услуга које су неопходне старијим грађанима општине указују подаци о броју грађана на листи чекања који су се сагласили да чекају док се не створе услови код пружаоца да им се услуге обезбеде, као и процена тима Службе да код појединих активних корисника постоји потреба за већим обимом подршке. У Служби за помоћ у кући старопазовачког Центра за социјални рад запослен је један стручни радник, две неговатељице, две домаћице и возач. Обуку кандидата су обавили стручни радник и стручни сарадник (неговатељица) Службе.