ORGANIZACIJA

Organizaciju Centra za socijalni rad čine:

 • direktor
 • organizacione jedinice
 • stručna i savetodavna tela

Direktor

Rada Žugić,

diplomirani ekonomista

Rukovodilac službi

Radmila Stojanović,

diplomirani socijalni radnik

Organizacione jedinice

 • Služba za pravne poslove

rukovodilac službe: Zlata Bjelić, diplomirani pravnik

 • Služba za zaštitu dece i mladih

rukovodilac službe: Radmila Stojanović, diplomirani socijalni radnik

 • Služba za zaštitu odraslih i starih

rukovodilac službe: Dajana Kostić, diplomirani socijalni radnik

 • Služba za pomoć u kući sa klubom za odrasla i starija lica

rukovodilac službe: Mirjana Sokolović, socijalni radnik

 • Služba za finansijsko-administrativne poslove

šef računovodstva: Snežana Lazić, diplomirani ekonomista

 • Tehnička služba

Stručna i savetodavna tela

 

Stalna tela:

 • Kolegijum rukovodilaca
 • Kolegijum službe
 • Kolegijum službi
 • Stalna komisija organa starateljstva

Povremena tela:

 • Stručni timovi