„ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА” 2019

posted in: Projekti | 0

„Насиље није кул, насилник није друг“

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ реализован је у првој половини 2019. године, у периоду од 1. марта до 30. јуна, а завршна трибина на којој су стручној и широј јавности презентовани резултати пројекта одржана је 17.10.2019. године.

Општи циљ пројекта је остварен на тај начин што је Центар за социјални рад унапредио капацитете у раду на спречавању вршњачког насиља кроз реализоване активности којима је промовисао нетолерантан став према вршњачком насиљу у општини Стара Пазова.

Реализацијом пројектних активности постигнути су следећи резултати:

  1. Утврђена је присутност различитих облика вршњачког насиља и препозната су деца која се налазе у ризику или актуелно трпе вршњачко насиље – Овај резултат је постигнут спровођењем истраживања међу ученицима трећег и четвртог разреда Основне школе „Слободан Савковић“ у Старим Бановцима. У истраживању је учествовало 133 ученика. Резултати истраживања су показали да је 1-22% ученика бар једном претрпело неке од облика физичког, психичког, електронског и социјалног насиља, а да је неким од ових облика насиља 1-5% ученика изложено учестало или готово сваког дана. Негативну слику о себи има 30% ученика који изражавају и већу толеранцију на насиље у односу на ученике са позитивном сликом о себи и свету око себе. Истраживање је реализовано током месеца марта.

У истраживању је учествовало и 47 родитеља ученика трећег и четвртог разреда ОШ „Слободан Савковић“, а у оквиру анкете су испитана сазнања родитеља о томе да ли је њихово дете трпело или вршило неке од облика вршњачког насиља, начини њихове реакције на сазнање о вршњачком насиљу, као и процена поступања и поверење у институције.

  1. Проценат ученика који изражавају нулту толеранцију на насиље повећан је са 25% на 50%, а чак 100% ученика изражава нетолерантан став према насиљу кроз спремност да пријави насиље уколико би истом било изложено

 

Овај резултат је постигнут као ефекат радионица реализованих са ученицима трећег и четвртог разреда Основне школе „Слободан Савковић“ Стари Бановци, о чему сведоче резултати почетног и завршног тестирања ученика. На радионицама су обрађене теме које се односе на упознавање са појмом вршњачког насиља, сензибилисање за препознавање различитих облика насиља, мотивисање ученика да пријаве насиље ако би истом били изложени и упознавање са стратегијама за ненасилно решавање конфликата. У оквиру пројекта одржано је укупно 24 радионица, и то по три радионице са ученицима сваког одељења. Радионице су реализоване у месецима април и мај.

  1. Проценат родитеља који изражавају нулту толеранцију на насиље повећан је са 11% на 40%

Овај резултат је постигнут као ефекат радионица реализованих са родитељима ученика трећег и четвртог разреда Основне школе „Слободан Савковић“ Стари Бановци, о чему сведоче резултати почетног и завршног тестирања родитеља. На радионицама су обрађене теме које се односе на улогу родитељског стила у комуникацији при решавању проблема са дететом, усмеравање родитеља да препознају насилничко понашање и његове врсте, упућивање родитеља да пронађу прихватљиве начине реаговања на насиље и развој позитивног става о значају реаговања на насилничко понашање. У оквиру пројекта одржано је укупно 12 радионица, и то по три радионице са 4 групе родитеља. Радионице су реализоване у месецима април и мај.

  1. Родитељи, наставно особље школа, сарадници из других система и заинтересовани грађани у општини Стара Пазова стекли информације о пројектним активностима и ближе се упознали са темом вршњачког насиља

Овај резултат је постигнут кроз реализацију следећих активности:

1) Одржавање трибине за родитеље 30. маја 2019. године у Дому културе у Старим Бановцима. Учесници трибине су били родитељи који су учествовали у радионицама и други родитељи заинтересовани за тему вршњачког насиља, као и наставно особље старобановачке школе (укупно – 31 учесник). На скупу су представљене пројектне активности, сврха, циљеви и ефекти пројекта. Родитељи су упознати са резултатима истраживања присутности вршњачког насиља у групи ученика основне школе и резултатима радионица које су похађали ученици 3. и 4. разреда и њихови родитељи. Говорници на трибини су били представници Центра за социјални рад, ОШ „Слободан Савковић“ и Полицијске станице у Старој Пазови, а скуп је медијски пропраћен од стране Радио-телевизије Стара Пазова.

2) Одржавање трибине за сараднике и грађане 17.10.2019. године у Белој згради у Старој Пазови. Трибина је отворена приказом краткометражног промотивно-едукативног филма Радио-телевизије Стара Пазова на тему вршњачког насиља у оквиру којег су представљене главне активности пројекта „Превенција вршњачког насиља – Насиље није кул, насилник није друг“ које су реализоване у 2019. години. Говорници на трибини су били представници Општине Стара Пазова и директори установа које учествују у пројекту, координатор и чланови пројектног тима, као и представници Полицијске станице, Основног јавног тужилаштва и Радио-телевизије Стара Пазова. Специјални гост трибине је био глумац и водитељ Милан Калинић. Трибини је присуствовало око 100 учесника међу којима су били стручни радници установа социјалне заштите са територије сремског и јужнобанатског округа – Инђије, Руме, Сремске Митровице, Ирига, Старе Пазове и Алибунара, као и представници локалне самоуправе, васпитно-образовних и других установа, невладиног сектора и медија. Скуп био је пријављен Комори социјалне заштите и присутним стручним радницима из система социјалне заштите је омогућио стицање бодова значајних у поступку обнављања лиценце за рад.

Агенда

  1. Јавност у општини Стара Пазова стекла информације о пројекту и његовом значају за ширу друштвену заједницу

У оквиру пројекта је израђен краткометражни филм на тему вршњачког насиља и снимљени су промотивни спотови у којима су учествовале медијске личности – глумци Андрија Милошевић, Александар Радојичић, Неда Арнерић и др. Израђен је и дистрибуиран информативни материјал (плакати, лифлети). Пројектне активности су медијски промовисане.

  1. Пројектне активности су евалуиране, утврђени су ефекти пројекта и задовољство корисника

Радионице за ученике су евалуиране давањем писаних коментара и афирмативних порука о задовољству учешћем у радионицама. Резултати евалуације су показали позитивне ставове и задовољство ученика похађаним програмом.

Евалуација радионица са родитељима је обављена кроз писану процену која је показала следеће резултате: на скали од 1 до 5 родитељи су садржај обуке оценили оценом 4,8, начин презентовања оценом 5, атмосферу на групи оценом 4,7, а општа оцена обуке је 4,9.

За евалуацију трибина су коришћени евалуациони упитници које су попуњавали учесници скупова.

Трибина за родитеље је, по мишљењу учесника, била успешна и на скали од 1 до 5 је оцењена просечном оценом 4. Након упознавања родитеља са целокупним пројектом исти је на петостепеној скали оцењен оценом 4,2, при чему су сви учесници скупа изразили став да овакви програми у великој мери могу да допринесу спречавању и заустављању вршњачког насиља.

Трибина за стручне раднике и сараднике је од стране учесника оцењена оценом 4,5, а пројекат „Превенција вршњачког насиља – Насиље није кул, насилник није друг“ оцењен је просечном оценом 4,6 на петостепеној скали. По мишљењу учесника трибине, пројекат је нарочито значајан јер се бави актуелном и важном темом, има превентивни карактер, тежи оснаживању и деце и родитеља, остварује међусекторску сарадњу и укључује ширу друштвену заједницу и медије у спречавање вршњачког насиља у општини Стара Пазова.

 

УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА

  • Рада Жугић, директор ЦСР Стара Пазова
  • Ведрана Радмиловић, дипл. спец. педагог – координатор пројекта

ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА:

Центар за социјални рад:

– Даница Радаковић Сердар, дипл. психолог

– Јелена Сворцан, дипл. спец. педагог,

– Мара Градић, дипл. педагог

– Оливер Ристић, дипл. правник

– Тамара Ђорђевић, дипл. социолог

– Љубица Суботић, финансијски радник

– Петар Зељуг, возач

 

Сарадници:

– Бошко Милојевић, директор ОШ „Слободан Савковић“ Стари Бановци

– Драгана Такач, учитељица ОШ „Слободан Савковић“ Стари Бановци

– Милош Лазић, директор Радио-телевизије Стара Пазова

– Слободан Станковић, новинар Радио-телевизије Стара Пазова

– Марина Чапо, инспектор Полицијске станице Стара Пазова

– Владимир Николић, јавни тужилац Основног јавног тужилаштва Стара Пазова