Весна Трбовић, Одговорно родитељство “Роде“, Центар за социјални рад Стара Пазова, 2014. године

Мирјана Соколовић, Регионална сарадња у развоју услуга за најстарије, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2014. године, бр. 42, стр. 41 до 46

Мирјана Соколовић, Развој Палијативног збрињавања у Србији, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2013, бр. 41, стр. 21 до 25

Дајана Костић, Ресурс под именом „Време“, Породични смештај одраслих и старих, ГЛАС ЦЕНТАРА Информативни билтен асоцијације центара за социјални рад Србије, 2017 , бр. 54, стр. 19 до 21