RAD KOORDINATORA ZA ROMSKA PITANJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE STARA PAZOVA

posted in: Vesti | 0

Sastanak predstavnika lokalnih institucija o mogućnostima za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova

U sredu, 5. februara 2020. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova održan je sastanak predstavnika institucija o mogućnostima za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova. Sastanak je održan na inicijativu koordinatora za romska pitanja Milane Radu koja je angažovana u Centru za socijalni rad opštine Stara Pazova na period od 6 meseci počev od 15. januara 2020. godine u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Sastanku su, pored predstavnika Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova – rukovodioca Službe za pravne poslove Zlate Bjelić, socijalnog radnika na materijalnim davanjima Ane Obradović i koordinatorke za romska pitanja Milane Radu, prisustvovali koordinator Kancelarije za inkluziju Roma pri Opštini Stara Pazova Aleksandar Balinović, pedagoški asistent OŠ „Milan Hadžić“ Vojka Zorica Jovanović i zdravstveni medijator Jelena Nikolić. Cilj sastanka je bio upoznavanje učesnika sa radom koordinatora za romska pitanja u Centru za socijalni rad i zadacima koje će obavljati za vreme svog angažovanja koji se odnose na formiranje lokalne mreže saradnika, kreiranje baze podataka o brojnom stanju, socijalnom statusu, problemima i potrebama lokalne romske zajednice i iniciranje i predlaganje mera za unapređenje položaja Roma u opštini Stara Pazova. Na sastanku su zajednički sagledani neki od mogućih pravaca rada koordinatora za romska pitanja koji se odnose na prikupljanje podataka od zdravstvenih i vaspitno-obrazovnih ustanova, osnaživanje Roma kroz socio-edukativni rad i pružanje podrške u sferama obrazovanja i zapošljavanja. Učesnici sastanka su postigli dogovor o nastavku saradnje kroz održavanje periodičnih sastanaka u cilju razmene informacija i dogovora o zajedničkim aktivnostima.

Angažovanje koordinatora za romska pitanja u Centru za socijalni rad trebalo bi da doprinese stvaranju uslova za unapređenje usluga socijalne zaštite za pripadnike romske populacije u opštini Stara Pazova i pruži podsticaj daljoj saradnji lokalnih partnera koji se bave romskim pitanjima.