UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD U PRIMENI MERA POPULACIONE POLITIKE

posted in: Vesti | 0

Nacionalna konferencija

U ponedeljak, 10. februara 2020. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu održana je nacionalna konferencija pod nazivom „Unapređenje kompetencija stručnih radnika u centrima za socijalni rad u primeni mera populacione politike“ koju je organizovala Komora socijalne zaštite u saradnji sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.

Konferenciju su uvodnim obraćanjima otvorile ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović, dekan Fakulteta političkih nauka Dragan Simić i direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić. Prof dr Miroslav Brkić, prodekan za razvoj Fakulteta političkih nauka, govorio je o demografiji i populacionoj politici u Republici Srbiji, a učesnicima je od strane asistenta Fakulteta političkih nauka Ivane Jakšić predstavljeno istraživanje o prepoznavanju mera populacione politike od strane stručnih radnika centara za socijalni rad. Skup je završen izlaganjem direktorke Komore socijalne zaštite Sandre Perić o ulozi sistema socijalne zaštite u realizaciji mera populacione politike.

Nakon konferencije stručnim radnicima iz sistema socijalne zaštite koji su položili ispit dodeljene su licence za rad.

Nacionalnoj konferenciji o unapređenju stručnih radnika centara za socijalni rad u primeni mera populacione politike prisustvovala je predstavnica Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova – psiholog Danica Radaković Serdar.