URUČIVANJE UGOVORA ZA FININSIRANJE ANGAŽOVANJA KOORDINATORA ZA ROMSKA PITANJA I REALIZACIJU LAP-A ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA U OBLASTI STANOVANJA

posted in: Vesti | 0

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

U ponedeljak, 23. decembra 2019. godine, u plavom salonu Vlade Vojvodine uručeni su ugovori o dodeli bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja, kao i ugovori o dodeli bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u ukupnoj vrednosti 4,2 miliona dinara. Ugovore su potpisali predstavnici 11 lokalnih samouprava i 5 centara za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine. Predstavnicima ustanova ugovore je uručio pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić i u svom obraćanju predstavio aktivnosti Sekretarijata po pitanju pružanja podrške lokalnim samoupravama u nastojanjima da se doprinese poboljšanju uslova života i položaja pripadnika romske nacionalne zajednice.

Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova jedan je od pet centara za socijalni rad koji će zahvaljujući dodeljenim sredstvima biti u mogućnosti da angažuje koordinatora za romska pitanja na period od šest meseci, a Opština Stara Pazova je jedna od korisnica sredstava za realizaciju lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja. Od predstavnika staropazovačke opštine svečanom uručivanju ugovora u prostorijama Vlade Vojvodine prisustvovali su rukovodilac službi Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Radmila Stojanović i koordinator za romska pitanja u Opštinskoj upravi Stara Pazova Aleksandar Balinović.