UTICAJ EMOCIJA NA PONAŠANJE DECE

posted in: Vesti | 0

Edukacija bez provere znanja

U utorak, 17. decembra 2019. godine, u zgradi Vode Vojvodine u Novom Sadu održana je edukacija bez provere znanja pod nazivom „Uticaj emocija na ponašanje dece“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu. Voditelji obuke su bile savetnice Jelena Višekruna i Aleksandra Raičević. Na obuci su obrađene teme koje se odnose na emocije kao subjektivnom doživljaju objektivne stvarnosti, karakteristike dečijih emocija, razvoj emocija, disfunkcionalne emocije i ponašanja i model razvoja krize. Edukaciji su prisustvovali stručni radnici i saradnici centara za socijalni rad i ustanova za smeštaj dece i mladih sa teritorije AP Vojvodine. Učesnici obuke su bili i stručni radnici Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova zaposleni u Službi za zaštitu dece i mladih – supervizor Jelena Svorcan i voditelji slučaja Milka Perendija, Mara Gradić, Aleksandar Đurić i Danica Radaković Serdar. Edukacija je bila uspešno organizovana i realizovana i doprinela je unapređenju kompetencija stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite u radu sa decom i njihovim porodicama.