Centar za socijalni rad Stara Pazova-Vesti

POSETA PREDSTAVNIKA PZSZ I STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA

posted in: Vesti | 0

U utorak, 16. aprila 2019. godine, direktorka i savetnica Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu sa studentima druge godine osnovnih studija socijalnog rada na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu obavile su posetu Centru za socijalni rad opštine Stara Pazova. Poseta je obavljena u cilju upoznavanja studenata sa organizacijom rada i poslovima u centru za socijalni rad u okviru prakse koju obavljaju u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu. Mentori studenata, direktorka Tatijana Grnčarski i savetnica Aleksandra Raičević, za posetu su odabrale Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova kao primer dobre prakse rada ustanove socijalne zaštite. Pročitaj više…

POSTUPANJE PROFESIONALACA/KI U RADU SA ŽENAMA IZ MARGINALIZOVANIH GRUPA SA ISKUSTVOM NASILJA I ZAŠTITA ŽENA ŽRTAVA SPECIFIČNIH OBLIKA NASILJA

posted in: Vesti | 0

Edukacija Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

U sredu, 17. aprila 2019. godine, u sali Opštinske uprave u Staroj Pazovi održana je edukacija na temu „Postupanje profesionalaca/ki u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa sa iskustvom nasilja i zaštita žena žrtava specifičnih oblika nasilja“ u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Pročitaj više…

Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, korisnika usluga smeštaja u ustanovama socijalne zaštite

posted in: Vesti | 0

 

U Gerontološkom centru u Novom Sadu, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji,  u sredu 03.04.2019. godine,održana je  javna rasprava o  Nacrtu Zakona o zaštiti prava lica sa mentalnim smetnjama, korisnika usluga smeštaja u socijalnoj zaštiti.

Pročitaj više…

POSETA USTANOVI ZA DECU I MLADE „SREMČICA“

posted in: Vesti | 0

U ponedeljak, 01. aprila 2019. godine, direktorka i stručni radnici Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova obavili su posetu Ustanovi za decu i mlade „Sremčica“. U okviru posete stručni radnici Centra za socijalni rad su obišli korisnike sa teritorije opštine Stara Pazova i uručili im prigodne poklone, a tom prilikom je održan i radni sastanak sa stručnim osobljem Ustanove „Sremčica“ u okviru kojeg su definisane aktivnosti u daljoj zaštiti korisnika. Pročitaj više…

RADIONICA „POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U INFORMACIONOM SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA – ISIB“

posted in: Vesti | 0

Edukacija ustanova socijalne zaštite 2019. godine

Dana 28. i 29. marta 2019. godine u Hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji održana je radionica pod nazivom „Poslovanje ustanova socijalne zaštite u informacionom sistemu izvršenja budžeta – ISIB“ u organizaciji Obrazovnog informatora i predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radionica predstavlja prvi ciklus edukativnog programa iz domena pravno-ekonomskog poslovanja ustanova socijalne zaštite za 2019. godinu. Obuka je namenjena direktorima, ekonomistima/računovođama i pravnicima zaposlenim u ustanovama socijalne zaštite. Pročitaj više…

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE“

posted in: Vesti | 0
Konferencija u Kragujevcu

Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana

U periodu od 13-15. marta 2019. godine u hotelu Šumarice u Kragujevcu održana je 5. Međunarodna konferencija pod nazivom „Balkanski forum socijalne zaštite – Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana“.Konferencija je organizovana u saradnji Asocijacije socijalnih radnika, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Komore socijalne zaštite. Pročitaj više…

DRUGI SASTANAK RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVENIH DELATNOSTI

posted in: Vesti | 0

Izrada Strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova za period 2021-2031. godine

U utorak, 12. marta 2019. godine, u prostorijama Opštine Stara Pazova održan je drugi radni sastanak grupe za unapređenje društvenih delatnosti angažovane za izradu Strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova za period 2021-2031. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i lokalnih institucija i organizacija. Pročitaj više…

INSTRUKTAŽA O KORIŠĆENJU PROGRAMA ZA IZVEŠTAVANJE

posted in: Vesti | 0

U ponedeljak, 04. marta 2019. godine, u prostorijama Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u Novom Sadu održana je instruktaža o korišćenju programa „AURORA“ za izveštavanje o nasilju u porodici. Obuka je organizovana od strane Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a namenjena je stručnim radnicima koji rade na poslovima izveštavanja u centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine. Pročitaj više…

IZRADA STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE STARA PAZOVA ZA PERIOD 2021-2031. GODINE

posted in: Vesti | 0

Prvi sastanak radne grupe

Povodom početka izrade Strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova za period 2021-2031. godine, u petak, 22. februara 2019. godine, u prostorijama Opštinske uprave u Staroj Pazovi održan je prvi sastanak radne grupe za unapređenje društvenih delatnosti. Sastanku su prisustvovali načelnik odeljenja za društvene delatnosti Željko Šolaja, načelnik odeljenja za privredu Suzana Ilić i direktori i predstavnici vaspitno-obrazovnih institucija, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Policijske stanice, Centra za kulturu, Narodne biblioteke, Kancelarije za mlade i Kancelarije za romska pitanja Opštinske uprave Stara Pazova.

Pročitaj više…

Korisni linkovi

 

 

Kontaktirajte nas putem mail-a

Unesite Vaše ime
Unesite Vaš mail
Unesite predmet povodom kojeg se javljate