„ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА” 2018

posted in: Projekti | 0

 

– Насиље није кул – насилник није друг“ 2018.

 

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ реализован је у првој половини 2018. године, у периоду од 1. марта до 30. јуна. Пројекат је финансијски подржан од стране Општине Стара Пазова, а носилац пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова. Пројекат је реализован у сарадњи са Основном школом „Бошко Палковљевић – Пинки“ и Радио-телевизијом Стара Пазова.

Пројекат је реализован са циљем да кроз различите превентивне активности промовише нетолерантан став према вршњачком насиљу у општини Стара Пазова. Реализацијом пројекта постигнути су следећи резултати:

 

 • Утврђена је присутност различитих облика вршњачког насиља и препозната су деца која се налазе у ризику или актуелно трпе вршњачко насиље

 

У оквиру пројекта је спроведено истраживање на тему вршњачког насиља. У истраживању је учествовало 193 ученика петог и шестог разреда Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“. Резултати истраживања су показали да је 7-29% ученика бар једном претрпело неке од облика физичког, психичког и електронског насиља, а овим облицима насиља (вређање, омаловажавање, уцењивање, гађање, ударање, отимање и бацање ствари и др.) је 2-8% ученика изложено учестало или готово сваког дана. Поред наведеног, истраживање приказује ставове ученика о насиљу, њихову слику о себи и друге значајне податке. Истраживање је реализовано током месеца марта.

 • Чак 98% ученика изражава нетолерантан став према насиљу кроз спремност да пријави насиље уколико би истом било изложено

 

Овај резултат је постигнут као ефекат радионица реализованих са ученицима петог и шестог разреда Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, о чему сведоче резултати почетног и завршног тестирања ученика. Радионице су обрађивале теме које се тичу самог појма вршњачког насиља, сензибилисаности на жртве насиља, пријављивања насиља и стратегија за ненасилно решавање конфликата. Одржано је укупно 24 радионица, и то по три радионице са ученицима сваког одељења. Радионице су реализоване у месецима април и мај.

 • Родитељи, наставно особље школа, сарадници из других система и заинтересовани грађани са територије општине Стара Пазова су стекли информације о пројектним активностима и ближе се упознали са темом вршњачког насиља

 

Током месеца јуна одржане су две трибине:

 

1) трибина за родитеље ученика петог и шестог разреда који су учествовали у пројекту. Трибина је одржана 5. јуна у просторијама Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, а истој је присуствовало 22 родитеља.

2) трибина за сараднике и грађане у којој су учествовали представници више институција (локална самоуправа, Центар за социјални рад, Основна школа, Радио-телевизија, Полиција, Основно јавно тужилаштво). Трибина је одржана 12. јуна у просторијама Беле зграде у Старој Пазови, а истој је присуствовало 63 сарадника/грађана. Специјална гошћа на трибини је била проф. др Правног факултета у Новом Саду – ауторка „Алексиног закона“ Драгана Ћорић.

 

 • Јавност у општини Стара Пазова је стекла информације о пројекту и његовом значају за ширу друштвену заједницу

 

У оквиру пројекта је израђен краткометражни филм на тему вршњачког насиља и снимљени су промотивни спотови у којима су учествовале познате личности. Израђен је и дистрибуиран информативни материјал (плакати, лифлети, мајице). Пројектне активности су медијски промовисане.

 

 • Пројектне активности су евалуиране и утврђене су потребе деце, родитеља, наставног особља и образовних институција за превентивним програмима

 

Радионице за ученике су евалуиране давањем писаних коментара и афирмативних порука о задовољству учешћем у радионицама. Резултати евалуације су показали позитивне ставове и задовољство ученика похађаним програмом.

За евалуацију трибина су коришћени евалуациони упитници које су попуњавали учесници скупова.

Трибина за родитеље је по мишљењу учесника била успешна и на скали од 1 до 5 је оцењена просечном оценом 4,6. Након упознавања родитеља са целокупним пројектом исти је на петостепеној скали оцењен оценом 4,5, уз присутан став да овакви програми у великој мери могу да допринесу спречавању и заустављању вршњачког насиља.

Евалуација пројекта и завршне трибине од стране сарадника и грађана дала је просечну оцену 4,4 на скали од 1 до 5, а пројектне активности су перципиране као корисне за превенцију вршњачког насиља.

Установама за основно образовање на територији општине Стара Пазова достављени су упитници у циљу испитивања потреба за спровођењем превентивних и других програма о вршњачком насиљу, а потребе су вредноване на скали од 1 до 5.

Резултати анализе су показали да је, у односу на групе корисника, најпотребније организовати програме намењене родитељима(просек оцене – 4,8). Установе такође изражавају велику потребу за програмима за децу која су чинила насиље(4,6), вршњаке(4,6) и децу која су претрпела насиље(4,5). Најмања, али такође значајна потреба постоји за организовањем програма намењених наставницима(4).

Од конкретних врста програма, најпотребнијим се показују индивидуални и групни саветодавно-едукативни радса родитељима и децом (просек оцене – око 4,5), а корисним се сматрају и медијске кампање (4,2), истраживања вршњачког насиља (4) и трибине за грађане (4).

Испитивање потреба родитеља на случајном стратификованом узорку од 115 испитаника из различитих насеља општине показало је њихову заинтересованост за коришћење садржаја усмерених ка спречавању вршњачког насиља.

Приближно половина анкетираних родитеља (47%) изјаснила се да би упутила дете да похаћа радионице и предавања на тему вршњачког насиља. Значајан проценат родитеља (37%) посаветовао би се са стручњаком уколико би дете трпело или чинило насиље. Такође, родитељи би упутили дете које трпи или чини насиље на саветодавни разговор са стручњаком (32%). Едукације за родитеље похађало би 32% испитаника.

Интересовање родитеља (9%) да упуте дете у дневни боравак за децу са проблемима у понашању указује на потребу да се размотре могућности за развој ове услуге у општини Стара Пазова. Поједини испитаници изразили су заинтересованост да учествују у истраживањима о вршњачком насиљу и упознају се са резултатима студија (7%), присуствују трибинама за грађане (7%), читају приручнике, брошуре и други штампани материјал (3%) и да се о теми вршњачког насиља информишу путем медија (3%).

Евалуација и испитивање потреба су спровођене током месеца април, мај и јун.

 

УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА

 • Рада Жугић, директор ЦСР
 • Ведрана Радмиловић, координатор пројекта

ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА

Центар за социјални рад општине Стара Пазова:

 • Ана Пејовић-Станковић, дипломирани социолог
 • Тамара Ђорђевић, дипломирани социолог
 • Милан Јанковић, дипломирани правник
 • Љубица Суботић, административно-финансијски радник
 • Петар Зељуг, возач

САРАДНИЦИ:

 • Зорица Јовичић, директор Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“
 • Даница Радаковић-Сердар, психолог Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“
 • Милош Лазић, директор Радио-телевизије Стара Пазова
 • Слободан Станковић, новинар Радио-телевизије Стара Пазова
 • Владимир Николић, јавни тужилац Основног јавног тужилаштва Стара Пазова
 • Марина Чапо, инспектор Полицијске станице Стара Пазова