SASTANAK DIREKTORA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD SREMSKOG OKRUGA I BAČKE PALANKE U OPŠTINI STARA PAZOVA 

posted in: Vesti | 0

U sredu, 4. decembra 2019. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova održan je sastanak direktora centara za socijalni rad Sremskog okruga i Bačke Palanke. Sastanku su prisustvovali direktorka Centra za socijalni rad „Dunav“ Inđija Željka Godić Avramović, direktorka Centra za socijalni rad Pećinci Biljana Jovičić, direktorka Centra za socijalni rad opštine Irig Silvana Laćarac, direktor Centra za socijalni rad opštine Ruma Vojislav Mioković, direktor Centra za socijalni rad Šid Dejan Logarušić, direktor Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica Branislav Vukmir, direktorka Centra za socijalni rad Bačka Palanka Vera Petrović i direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Rada Žugić kao domaćin. 

Uvodnu reč na sastanku dala je direktorka Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Rada Žugić koja je zahvalila učesnicima na prisustvu skupu i istakla značaj održavanja redovnih sastanaka direktora centara za socijalni rad Sremskog okruga za razmenu informacija i iskustva i unapređenje institucionalne saradnje. Direktorka je informisala učesnike o planiranim aktivnostima na razvoju usluge prihvatilišta za odrasla i starija lica sa teritorije Sremskog okruga u opštini Stara Pazova uz podršku lokalne samouprave, kao značajnom pitanju koje je razmatrano na sastancima direktora Sremskog okruga. Ovom prilikom direktorka je ukazala na značaj i dobrobiti koje se ostvaruju kroz organizaciju i učešće na stručnim skupovima i pozvala predstavnike ustanova da prisustvuju stručnim skupovima koji će u narednom periodu biti održani u organizaciji Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova.

Učesnicima sastanka se obratila direktorka Centra za socijalni rad Bačka Palanka Vera Petrović kao posebna gošća na sastanku direktora centara za socijalni rad Sremskog okruga. Direktorka Vera Petrović je ukazala na sličnosti u veličini populacije i izraženosti socijalnih problema u opštini Bačka Palanka i opštinama Sremskog regiona i predstavila specifičnosti rada Centra za socijalni rad u opštini Bačka Palanka.

Učešće na sastanku su uzeli i rukovodioci i supervizori službi Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova – rukovodilac Službe za decu i mlade Radmila Stojanović i supervizor Jelena Svorcan, rukovodilac i supervizor Službe za odrasla i starija lica Dajana Kostić, rukovodilac Službe za pravne poslove Zlata Bjelić i rukovodilac Službe za pomoć u kući Mirjana Sokolović. U okviru njihovih obraćanja, sa aspekata posebnih organizacionih jedinica ustanove predstavljene su aktuelnosti i izazovi u radu centara za socijalni rad koji su bili razmatrani tokom daljeg razgovora. Sastanak je održan u prisustvu predstavnika lokalnih medija. 

Nakon sastanka u Centru za socijalni rad direktorima centara Sremskog okruga obezbeđen je prijem kod predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. U neposrednom razgovoru sa predsednikom opštine Stara Pazova razmatrane su potrebe korisnika i ustanova socijalne zaštite i mogućnosti za unapređenje usluga socijalne zaštite u lokalnoj i široj sredini. Susret direktora je završen posetom Slovačkog doma u Staroj Pazovi i razgledanjem stare slovačke sobe koja predstavlja važnu turističku znamenitost opštine Stara Pazova.

Redovni sastanci direktora centara za socijalni rad Sremskog okruga održavaju se nekoliko puta godišnje na inicijativu direktora ovih ustanova i prepoznati su kao dobar model saradnje institucija u sistemu socijalne zaštite.