Акредитован програм обуке

posted in: Вести | 0

„Успостављање и развијање услуге породични смештај за одрасла и старија лица и лица са инвалидитетом“

Програм „ Успостављање и развијање услуге породични смештај за одрасла и старија лица и лица са инвалидитетом“ званично је акредитован од стране Комисије за акредитацију Републичког завода за социјалну заштиту.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова већ дужи низ година развија услугу породичног смештаја за одрасла и старија лица. Интезивније активности одвијале су се током претходне две године кроз пројекат „Живимо под истим кровом“ који је реализован током 2019. и 2020.године, захваљујући финансијској подршци Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Овај пројекат је реализован  уз активно учешће и несебично залагање професионалаца из службе за одрасле и старе у Центру за социјални рад општине Стара Пазова и уз велику подршку и разумевање од стране директорке Центра Раде Жугић.

Након евалуације пројекта, евидентирана је потреба да се услуга породичног смештаја успостави и развија, а да је један од предуслова, обука професионалаца и потенцијалних пружалаца услуге. Имајући то у виду, дипломирана социјална радница Дајана Костић која је била аутор и координатор пројекта и дипломирана правница Злата Бјелић, израдиле се програм обуке који је предат на акредитацију.

Ауторке програма су успешно похађале више акредитованих обука којима  су унапредиле своје стручне и професионалне компетенције за рад са корисницима у систему социјалне заштите и стекле и унапредиле своја знања и вештине за  тренере.  Искуства у извођењу различитих програма и стручних подршки су стицали и кроз рад са професионалцима,  пружаоцима услуга, у оквиру пројеката којима је успостављена услуга Породични смештај у Старој Пазови и околним центрима.

 Програм обуке је намењен стручним радницима центара за социјални рад и потенцијалним пружаоцима услуге. Предвиђено је да програм обуке траје два (2)  дана у укупном трајању од 16 сати. Општи циљ програма  је унапређење компетенција професионалаца из центара за социјални рад за успостављање и развијање услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе са инвалидитетом и едукацијa пружалаца услуге.

Очекује се да ће након завршеног програма обуке учесници бити оспособљени да: усвоје и примењују кључна савремена знања о старењу и старости; знања о најзначајнијим здравственим стањима и променама у старости; разумеју и прихвате концепт услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе са инвалидитетом,усвоје процедуре за успостављању услуге; усвоје и примене знања за промоцију  и афирмацију услуге и приближе је будућим пружаоцима; разумеју улогу и делокруг рада (одговорности) пружалаца услуге и усвоје знања и вештине за рад са корисницима услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе са инвалидитетом.

Програм обуке „Успостављање и развијање услуге породични смештај за одрасла и старија лица и лица са инвалидитетом“ пружа јасне и конкретне смернице за афирмацију услуге у заједници и код потенцијалних пружалаца услуге и методе у процени подобности будућих пружалаца како би се обезбедио квалитет који омогућава заштиту најбољег интереса корисника.