Дана 24.09.2021. године одржана је друга едукативна радионица у циклусу радионица предвиђеним пројектом „Учимо за живот“.

posted in: Вести | 0

Тема радионице која је одржана у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова била је „Емотивна везаност“. Радионица је била  намењена хранитељима који имају на смештају децу различитог адолесцентског узраста. Тема је одабрана у циљу додатног едуковања хранитеља и пружања потребних информација  а везано за освешћивање  значаја емоција за правилан развој деце. Сама тема је  од стране хранитеља  оцењена као веома значајна за препознавање  различитих  врста емоција код деце као и  адекватног реаговање хранитеља   на испољање проблема у понашању код деце која се налазе на смештају у хранитељским породицама. Хранитељи су дали активно учешће током радионице и исказали задовољство одабиром теме, што су показали и позитивним оцењивањем радионице као и њених реализатора, Милке Перендије и Весне Лачњевац.