Дводневна обука ,,Подршка професионалцима и родитељима за ненасилно дисциплиновање деце

posted in: Вести | 0

Стручни радници Центра за социјални рад похађали су дводневну обуку „Подршка професионалцима и родитељима за ненасилно дисциплиновање деце- обука стручњака из система социјалне заштите“. Пројекат реализује Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду Факултета политичких наука у Београду, у сарадњи са UNICEFOM.  Обука је део програма „Буди рука која воли“ који се спроводи у оквиру система социјалне заштите, здравствене заштите и образовног система.

Обука је намењена стручним радницима у циљу јачања компетенција за рад са родитељима, како би стручњаци на континуиран и систематизован начин пружили родитељима потребну саветодавну подршку и како би родитељи препознали која понашања су штетна за развој деце, а што је значајно за превенирање насилних облика понашања родитеља према деци.Такође обука представља и подршку имплементацији измена Породичног закона који укључује забрану телесног кажњавања деце у оквору породице.

Обука је акредитована, те су стручни радници имали прилику да стекну потребне бодове за обнову лиценца за рад. Обуку похађали: дипл.спец.педагог Јелена Сворцан, дипл.соц.радник Сања Крстић, маст.соц.радник Емилија Познан, дипл.соц.радник Драгана Грбић, дипл.психолог Ивана Новаковић.