Директор Центра Рада Жугић, водитељ Милка Перендија у посети СОС ДС Краљеву

posted in: Вести | 0

Директор Центра Рада Жугић, водитељ Милка Перендија и старатељ мал. деце  збринуте у СОС ДС Краљеву су дана 29.10.2021. год.  обавиле теренску посету Краљеву . Са свим корисницима услуга СОС ДС Краљево је обављен разгвор, пружена подршка и сачињени планови за даљи рад. Са стручним особљем су размењене информације у вези здравља, учења, понашања мал. деце и проблема са којим се стручни радници суочавају у бризи о мал. деци, како би им обезбедили  безбедне  и сигурне услове за   безбрижно одрастање.

У ДС СОС Краљево актуелно борави 17-оро деце са подручја наше  Општине.Од њих 17,  три су студента, пет средњошколаца, седам ученика ош и двоје мал. деце  која похађају вртић. Сарадња ЦСР Стара Пазова датира од оснивања ДС. ДС је прихватало нашу децу коју захваљујући њима нисмо морали раздвајати већ су наставили да одрастају у сиблингу, браћа и сестре , које нисмо могли збринути другим обликом заштите јер су сиблинзи бројали 5-оро или 6 -оро деце. Њихове хранитељице СОС маме или маме како их деца зову су  поклониле део свог живота кроз љубав, разумевање и трудиле се да сваком детету обезбеде сигурно и безбедно место за живот, уз подршку стручних радника СОС ДС као и ЦСР-а Стара Пазова.

Током свих ових година деца су имала обезбеђене и задовољене потребе за сигурношћу, безбедношћу, љубављу  и подршком у остваривању контаката са сродницима или родитељима који нису могли да брину о њима. Такође су деца имала помоћ и подршку око праћења наставног програма, учења код куће  и писања домаћих задатака.

Такође је деци обезбеђено и додатна подршка у праћењу наставе, ангажовањем  стручних профила из здравствене и образовне облчасти као и  професионално оспособљавање у виду курсева, различитих профила.