Дневни боравак за децу са поремећајем/проблемима у понашању

posted in: Вести | 0

Центар за социјални рад Општине Стара Пазова почео је са новим пројектом под називом “Развој и имплементација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању.“ Иницијатива је покренута са намером да унапреди услуге и подршку деци са поремећајем у понашању. Циљ пројекта је интегративно укључивање деце у заједницу, као и пружање адекватне подршке и помоћи у развијању позитивних навика и превазилажењу препрека у свим развојним фазама. Овај пројекат суфинансира Европска унија, а реализује га Покрајински завод за социјалну заштиту у партнерству са Центром за социјални рад Стара Пазова и Центром за социјални рад Бјељина, Босна и Херцеговина.

Корисници:

  • Деца и млади у ризику (повучена, физички и вербално агресивна, анксиозна, деца која нередовно похађају наставу, са отпором према ауторитету)
  • Деца и млади у контакту са законом (деца из поступака развода или других поступака који се реализују код полиције, суда, тжилаштва)
  • Деца и млади са поремећајима у понашању (понављано и трајно присуство антисоцијалног, агресивног и изазивачког понашања које се у значајној мери разликује од социјално очекиваног понашања за узраст)

Уколико сте заинтересовани за услугу, будите слободни да нас контактирате телефонским путем или на е-маил адресу Центра за социјални рад (starapazova.csr@minrzs.gov.rs), ради додатног информисања и укључивања у рад Дневног боравка.