Додела уговора за ангажовање координатора за ромска питања – Нови Сад 31.08.2022.године

posted in: Вести | 0

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре представницима локалних самоуправа, центара за социјални рад и удружењима грађана са циљем унапређења положаја Рома.

Уговори који су данас додељени резултат су три завршена конкурса: Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања у износу од 2.450.000,00, Конкурса за доделу бесповратних средстава Центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања у износу од 2.500.000,00 динара и Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од 4.000.000,00 динара.

Покрајински секретар се обратио присутнима и истакао: „Како су проблеми ромске популације остављени локалним самоуправама да их процене и нађу решење, кроз пројекте и суфинансирање покушавамо да мотивишемо  и оснажимо локалне самоуправе на адекватно решавање тих проблема , односно остваривање и заштиту права лица ромске популације. Остваривање циљева реализује се кроз институционалне и ванинституционалне оквире.“Средства која су опредељена и данас додељена, резултат су сталних анализа стања и потреба у локалним самоуправама, нарочито по питању израде и реализације локалних акционих планова у области становања као и запошљавању координатора за ромска питања, додао је Вулетић.

Покрајински секретар је још додао да се рад са ромском популацијом, и даље једном од најугроженијих, реализује и кроз друге секторе рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова добио је бесповратна средства за финансирање ангажовања координатора за ромска питања. Потписивању уговора присуствовала је директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић