ДОСТАВА ПАКЕТА ПОМОЋИ КОРИСНИЦИМА У ГЦ „СРЕМ“ У РУМИ

posted in: Вести | 0

Дана 11.09.2020. године представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова и Црвеног крста Стара Пазова доставили су пакете помоћи за кориснике из општине Стара Пазова који се налазе на смештају у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми, као помоћ услед пандемије узроковане вирусом COVID-19. Пакети су сачињени од сувих и конзервираних намирница, средстава за хигијену и средстава за дезинфекцију. Пакете су доставили секретар Општинске организације Црвеног крста у Старој Пазови Живан Радаковић и социјални радник Центра за социјални рад општине Стара Пазова Јелена Ковачевић, а примила их је социјална радница Геронтолошког центра Даница Јеремић, која је пренела захвалност директора и заменика директора Геронтолошког центра на пруженој подршци корисницима.

Припремљено је укупно 27 пакета за старија лица из општине Стара Пазова која се налазе на смештају у установама социјалне заштите, од којих је 14 достављено корисницима у Геронтолошком центру „Срем“ у Руми, док ће остали пакети у наредном периоду бити испоручени корисницима који се налазе на смештају у другим установама социјалне заштите.