ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ                     

posted in: Вести | 0

Дана 07.02.2020. године у хотелу „Парк“ у Пријепољу, одржана је друга седница Управног одбора ПУ Асоцијације Центара за социјални рад Србије.

Седници Управног одбора је присуствовала Дајана Костић, дипломирани социјални радник Центра за социјални рад општине Стара Пазова, која је уједно и заменик заступника Удружења Асоцијације Центара за социјални рад Србије.

На седници су разматрани и усвојени извештаји о раду Асоцијације ЦСР Србије и финансијски извештај Асоцијације за 2019. годину, као и извештај о раду Управног одбора Асоцијације за 2019. годину; разматрано је и питање повећања чланарине, у вези са чиме су се чланови одбора сложили да износ не треба мењати, односно да чланарина по запосленом треба да остане иста као и претходне године.

Управни одбор је утврдио програм рада Асоцијације у 2020. години и финансијски план за 2020. годину.

На иницијативу нашег Центра за социјални рад, разматрано је питање поступања Јавних бележника код овере хипотекарних изјава корисника права и услуга у социјалној заштити. Такође, у вези Правилника о одређивању средстава за личне потребе лица која користе смештај у установи социјалне заштите, односно у другој породици, дате су конкретне сугестије и предлози. УО Асоцијације указао је поверење правном тиму нашег Центра да сачини предлог текста Правилника који би био прихватљив и применљив у пракси.

Након седнице Управног одбора одржана је и прва седница Надзорног одбора Асоцијације у новом сазиву. Седници су присуствовали чланови одбора Горан Јаворац из Центра за социјални рад Чачак и Оливер Ристић из Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Седници из оправданих разлога није присуствовала Драгана Михајловић из Центра за социјални рад Ћуприја. Након отварања седнице одлучено је да се за председника надзорног одбора Асоцијације изабере Горан Јаворац. Надзорни одбор је донео одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2019. годину, Извештаја о стању имовине и обавеза закључно са 31.12.2019. године, као и предлог Извештаја о раду Надзорног одбора Асоцијације за 2019. годину.