Едукативна радионица са децом у склопу пројекта Учимо за живот 2 „Толеранција и различитости“.

posted in: Вести | 0

     У Центру за социјални рад у Старој Пазови 17.11.2022. године одржан је  други блок едукативних радионица, које су део активности у склопу пројекта  „Учимо за живот 2“.  

     Радионице су немењене деци основношколског узраста (до 12 година) која су корисници услуга из домена социјалне заштите и биле су интерактивног карактера у којима су деца имала различите улоге. Имале су за циљ едуковање о сукобима, начинима решавања сукоба, толеранцији, важности прихватања различитости.

     Кроз различите улоге у вежбама деца су развијала самосвест о различитостима и предрасудама, о непходности прихватања различитости у односу на пол, узраст, инвалидитет, као и у односу на  различита животна искуства у којима су се деца суочила са губитком родитеља, смештајем у хранитељску или сродничку породицу.

     Кроз вежбе деца су се учила  самоприхватању и емпатији према другима, оснаживала су  изражавање сопствених осећаја и страхова. Радионице су биле прилагођене узрасту деце, у којима су деца кроз цртеже, глуму и друге едукативне материјале изражавали своја осећања и спроводили задате активности.

     Реализатори радионица су били стручни радници који су ангажовани у пројетку: Емилија Познан-маст.социјални радник и Александра Марјановић- дипл.психолог.