ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ СА ХРАНИТЕЉИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УЧИМО ЗА ЖИВОТ 2“

posted in: Вести | 0

Дана 16.09.2022. године и дана 14.10.2022. године у просторијама Центра за социјални рад у Старој Пазови, одржане су едукативне радионице са хранитељима, као део предвиђених пројектних активности у склопу пројекта под називом „Учимо за живот 2“. Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и наставак је претходно успешно реализованог пројекта „Учимо за живот“.

У оквиру одржаних едукативних радионица подржан је и један од основних циљева пројекта а то је унапређење, заштита права и пружање подршке деци у хранитељским породицама кроз интерактивни, едукативни рад, подршку и рад на унапређењу вештина хранитеља у непосредној бризи о деци која бораве у њиховим породицама. Поред наведених циљева увек тежимо и реализацији још једног значајног циља а то је промовисање хранитељства као хуманог, одговорног и посвећеног начина заштите права и интереса деце која се привремено или трајније налазе у стању социјалне потребе.

Едукативним радионицама је присуствовало 26 хранитеља. Хранитељи су исказали висок ниво мотивације, активности и ангажованости на обе едукативне радионице. У пријатној и подржавајућој атмосфери обрађене су теме „Асертивна комуникација“, као и тема „Организација времена за учење“.

Због значаја теме асертивне комуникације, иста тема је обрађивана и у склопу едукатвиних радионица реализвованих са децом која бораве у хранитељским породицама. Хранитељи су се упознали са појмом асертивности као одговорног, самопоузадног, самоувереног реаговања, кроз искрену и отворену комуникацију, уз уважавање саговорника, а наспрам пасивног, пасивно – агресивног или агресивног реаговања. Прорађивана је тема асертивних права и дозвола. Кроз предвиђене вежбе, као и кроз примере из личног искуства, прорађиван је модел асертивног реаговања и решавања проблемских ситуација које се јављају током свакодневне бриге за децу у хранитељским породицама а у циљу оснаживања за доследно, одговорно и емпатично родитељство.

Радионице на тему „Организација времена за учење“ прихваћена је са великим интересовањем и пажњом, а узимајући у обзир актуелност ове теме у време развијених технологија као изазова и „ометача“ у односу на класичне стилове учења и организацију времена за исто. Презентовани су начини организације времена, начини мотивисања деце за учење, препознавање ометајућих фактора у учењу, технике, стилови учења и концентрације те је предстваљен и коцепт стратегије учења кроз формирање Плана учења. Хранитељи су кроз вежбе и примере из личне праксе прорадили усвојене појмове и знања, а на начин да исте могу применити у односу са децом на свакодневном нивоу, а све у циљу подршке деци за успостављање структуре, граница и доследности у једном од најважнијих дечијих задатака, а то је учење.

Едукативне радионице су реализовали стручни радници ангажовани у пројекту: Милка Перендија, социјални радник, Весна Лачњевац, социјални радник и Јелена Сворцан, специјални педагог.