,,ЕФИКАСАН ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ“

posted in: Вести | 0

Министарство правде и Савет за сузбијање насиља у породици Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој у Србији (УНДП) и Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА) организовали су дводневни семинар ,,Ефикасан институционални одговор на насиље у породици“ који је одржан 17-тог и 18-тог марта у хотелу Фрушке терме у Врднику.

Водитељице семинара биле су Горјана Мирчић Чалуковић заменица јавног тужиоца упућена у Министарство правде и Данијела Пешић дипл. социјална радница.

Семинару су присуствовали представници из редова заменика јавног тужиоца, полиције, радника центара за социјални рад који учествују у раду групе за сарадњу и координацију као и сарадници из здравствених и образовних институција који се могу укључити у рад координационог тела.

Представнице Центра за социјални рад Стара Пазова биле су Весна Лачњевац дипл. социјална радница која је и члан групе за координацију и сарадњу и Злата Бјелић дипл. правница.

Циљ семинара је био да се одговори на изазове у примени Закона о спречавању насиља у породици и раду за координацију и сарадњу при Основним јавним тужилаштвима у Сремском округу као и да се обезбеди заштита жртвама насиља у породици у истом обиму и квалитету на целом подручју стварне и месне надлежности Вишег тужилаштва у Сремској Митровици.

Као пример добре праксе истакнут је и рад групе за сарадњу и координацију Основног јавног тужилаштва у Старој Пазови, чије чланове чине Весна Лачњевац дипл. социјална радница и Милан Јанковић дипл. правник испред Центра за социјални рад Стара Пазова.