Завршен први циклус радионица намењених носиоцима станарског права.

posted in: Вести | 0

У Центру за социјални рад општине Стара Пазова у оквиру пројекта „Унапређење услова становања Рома“ одржане су две информативно – едукативне радионице.

Радионицама су присуствовали носиоци станарског права, представници Центра за социјални рад: Весна Лачњевац- координатор пројекта и  Милана Раду- координатор за ромска питања као и представник  Општинске стамбене агенције- Ивана Чубриловић.

Реализоване радионице су  уједно и последње у циклусу радионица намењених носиоцима станарског права.

Током радионица корисници станова су узели активно учешће и са представником Општинске стамбене агенције Иваном Чубриловић разменили своја искуства као и проблеме из области становања.

Током  реализованих радионица Ивана Чубриловић је  са станарима прошла кроз њихова права али и  уговорне обавезе као корисника станова, како је евидентирано да бројне потешкоће управо произилазе из непоштовања преузетих обавеза.