ЗАВРШНИ САСТАНАК ПРОЈЕКТА „СОЦИЈАЛНИ РАД У ШКОЛИ – МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ“

posted in: Вести | 0

У петак, 9. јуна 2023. године, у Клубу за одрасла и старија лица у Старој Пазови одржан је завршни састанак пројекта „Социјални рад у школи – могућности и изазови“ који је реализован током марта, априла и маја 2023. године уз финансијску подршку Општине Стара Пазова. Састанку су, поред чланова пројектног тима испред Центра за социјални рад, присуствовали директори и стручни сарадници 9 основних и 3 средње школе са територије општине Стара Пазова које су биле укључене у пројекат, као и представници Савета родитеља.

Састанак је отворен уводним обраћањем директорке Центра за социјални рад општине Стара Пазова Раде Жугић и шефа кабинета председника општине Стара Пазова Ирене Ухрик, након чега се присутнима обратила директорка Славица Стошић, председница Актива директора основних и средњих школа са територије општине Стара Пазова који је био овогодишњи иницијатор реализације пројекта. Резултате пројекта „Социјални рад у школи – могућности и изазови“ представила је координаторка пројекта – мастер социјални радник Ружица Таушановић, која је изнела податке о проблемима и потребама ученика сагледаних током реализације пројекта и услугама социјалног рада које је користило више од 100 ученика и њихових породица. Тема састанка била је и сарадња школа и Центра за социјални рад и препознавање ризика у понашању ученика коју је представила мастер социјални радник Емилија Познан, члан пројектног тима. Састанак је завршен дискусијом у оквиру које су директори и стручни сарадници основних и средњих школа имали могућност да поделе своје мишљење и искуства о пројекту.

На састанку је од стране председнице Актива директора Славице Стошић изнет предлог о формирању стручног тима на нивоу општине Стара Пазова који би чинили представници установа – психолог, педагог, социјални радник, представник Дома здравља и други релевантни стручњаци, који би се бавио решавањем проблема и потешкоћа, као и праћењем стања и функционисања деце у школама и њихових породица, а предлог је подржан од стране учесника састанка.

Учесници састанка попунили су евалуационе упитнике у оквиру којих су високо вредновали значај пројекта „Социјални рад у школи – могућности и изазови“ и изразили мишљење да је у потпуности или делимично допринео пружању непосредне помоћи и подршке ученицима и породицама у стању социјалне потребе, превенцији социјалних и развојних проблема, као и унапређењу сарадње између Центра за социјални рад и васпитно образовних установа. Учесници састанка сматрају да постоји потреба за наставком реализације пројекта (у свим школама – 18, у појединим школама – 1, нисам сигуран/на – 1), односно за трајним ангажовањем социјалних радника као стручних сарадника у васпитно-образовним установама на територији општине Стара Пазова (у свим школама – 17, у појединим школама – 1, нисам сигуран/на – 2).

Видео прилог Радио-телевизије Стара Пазова о одржаном састанку можете погледати путем следећег линка: https://youtu.be/O_RSBxObNGA