ЗАПОЧЕТ ДРУГИ ЦИКЛУС ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА РОМА“

posted in: Вести | 0

У месецу марту 2023. године почела је реализација другог циклуса пројекта „Унапређење услова становања Рома“. Носилац пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова, а у његовој реализацији учествују и сарадници из Општинске стамбене агенције, Црвеног крста и Радио-телевизије Стара Пазова. Пројекат се и ове године реализује уз подршку Општине Стара Пазова.

Корисници пројекта су Роми са правом становања у стамбеним јединицама у Фрушкогорском насељу у Старој Пазови – укупно 30 породица.

Општи циљ пројекта је унапређење квалитета живота Рома кроз подршку у решавању проблема и потешкоћа из области становања. Специфични циљеви пројекта односе се на повећање нивоа разумевања правних и институционалних оквира који се односе на област становања, развој свести о значају одржавања и унапређења услова становања на свеукупни квалитет живота и друштвено функционисање, као и активирање потенцијала ромске заједнице кроз комуникацију, умрежавање и практично деловање.

Активности пројекта односе се на саветовање, едуковање и усмеравање станара са проблемима у области становања, као и побољшање хигијенских услова становања у стамбеном простору и на зеленим површинама у кругу зграде. Ове активности се реализују кроз поделу хигијенских пакета, набавку средстава за чишћење, ангажовање служби за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, чишћење и кошење зелених површина и др. Подршка у отклањању потешкоћа у области становања обезбеђује се и посредовањем представника Општинске стамбене агенције код надлежних установа и организација.

Очекује се да пројекат допринесе:

  • усвајању образаца понашања у условима колективног становања
  • поштовању кућног реда у стамбеним јединицама
  • укључивању станара у одржавање стамбених јединица и унапређење хигијенских услова становања кроз предузете активности
  • освешћивању значаја и утицаја повољних услова становања на друге сегменте живота
  • усвајању потребних знања и вештина неопходних за функционисање у оквиру стамбених јединица, као и породичног и друштвеног функционисање
  • побољшању квалитета становања
  • упознавању локалне самоуправе и шире јавности са ефектима предузетих активности и могућим правцима развоја услуга намењених ромској популацији.

Пројекат „Унапређење услова становања Рома“ првобитно је реализован у периоду од септембра до децембра 2022. године, а актуелна, друга фаза пројекта спроводи се у трајању од пет месеци и траје до јула 2023. године.