ЗА БОЉЕ СУТРА – едукација и испитивање потреба ромске популације у општини Стара Пазова – 2021

posted in: Projekti | 0

Пројекат ,,За боље сутра“ реализован је у периоду од 01.10.2021. – 31.12.2021. године и био је усмерен ка оснаживању и пружању подршке ромској популацији у општини Стара Пазова. Пројекат је у 2021. години реализован уз финансијску подршку општине Стара Пазова која је била обезбеђена учешћем на Јавном конкурсу за финансирање, односно суфинансирање мера , активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години.

Циљ пројекта је био унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња са територије општине Старе Пазове и израда анализе која је послужила као основ за планирање и развој услуга за ромску популацију у локалној заједници.

Директни корисници пројекта су били Роми и Ромкиње који су у својству испитаника учествовали у истраживању, Роми и Ромкиње који су похађали социо-едукативне радионице, предстваници локалне самоуправе, установа и организација, заинтересовани грађани и стручни радници из система социјалне заштите.

У оквиру пројекта ,,За боље сутра“ реализоване су следеће активности:

 • Спроведено је истраживање у циљу сагледавања стања и испитивања ромске популације у општини Стара Пазова. Теме истраживања су се односиле на социјално функционисање Рома и Ромкиња ( становање, исхрана, одевање, здравствена и социјална заштита, образовање, запослење и др. ) Истраживање је спроведено коришћењем методе анализе садржаја (евиденција и документације Центра за социјални рад, локалне самоуправе, извештаја координатора за ромска питања, података Републичког завода за статистику и др. ), као и методе полуструктурисаног интервјуа на групном узорку од 100 испитаника који су обухватали Роме и Ромкиње из различитих насеља општине, пре свега из делова насеља где претежно живе припадници ромске популације ( Стара Пазова, Војка, Стари Бановци и Белегиш ).
 • Реализоване су и радионице социо-едукативног карактера које су похађали Роми и Ромкиње из Старе Пазове и других насеља општине. Радионице су се одржавале у просторијама Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Радионице су организоване од новембра до децембра 2021. године сваке среде. Укупно је одржано 8 радионица које је песетило у просеку од 10 до 15 Ромкиња у зависности од епидемиолошке мере заштите. Радионице су имале разноврстан садржај и бавиле су се темама заштите здравља, заштите од насиља у породици, малолетничким браковима, малолетничким деликвенцијама, развојем свести, знања и вештинама о очувању животне средине и др., односно другим темама које су се показале потребним након спровођења и истраживања и биле су реализоване уз ангажовање стручњака-сарадника за посебне области. Сви учесници су усменим путем и у оквиру писане евалуације изразили задовољство реализованим окупљањима , посебно дружењем, разговором и пријатном атмосфером у којој су се одвијале радионице , као и стеченим знањима и вештинама.
 • 12.2021. одржан је Округли сто ,,За боље сутра“ – оснаживање и пружање подршке ромској популацији у општини Стара Пазова. Округлом столу је присуствовао 21 активни учесник од тога 19 стручних радника из система социјалне заштите запослених у центрима за социјални рад Инђија, Ириг и Стара Пазова, 1 активни учесник запослен у општинској стамбеној агенцији и пензионисани директор Центра за социјални рад Рума. Излагања предавача била су пажљиво пропраћена, а након истих учесници су се активно укључивали у дискусију, размењивали мишљења о теми скупа и износили своје закључке и давали предлоге за будући рад у оквиру пројекта. Евалуација округлог стола показала је велико задовољство учесника и мишљења су да треба омогућити подршку ромској популацији. Тема округлог стола оцењена је високом оценом као и сам значај целокупног пројекта.

Пројекат ,,За боље сутра,, промовисан је на вебсајту Центра за социјални рад општине Стара Пазова (csr-starapazova.org) путем објављених чланака, фотографског и видео материјала, кроз видео прилоге емитоване на Радио-телевизији Стара Пазова (www.rtvstarapazova.rs) , као и путем писаних прилога објављеним у информативном билтену Асоцијације центара за социјални рад Србије ,,Глас центара“ и другим штампаним медијима (,,Пазовачка ревија“,  ,,Сремске новине“)

Линкови:

Учесници пројекта (ЦСР):

 • Рада Жугић, директор Центра за социјални рад општине Стара Пазова
 • Дајана Костић, дипл.социјални радник – координатор пројекта
 • Злата Бјелић, дипл.правник
 • Милијана Новаковић, дипл.психолог
 • Милана Раду, координатор за ромска питања
 • Јелена Ковачевић, дипл.социјални радник
 • Душица Јовановић, дипл.социјални радник, приправник-волонтер
 • Светлана Радовановић, дипл.социолог
 • Оливер Ристић, дипл.правникЉубица Суботић, финансијски радник
 • Петар Зељуг, возач

Сарадници у реализацији пројекта:

 • Ивана Чубриловић, стручни сарадник из другог јавног предузећа (по питању Рома)
 • Милош Лазић, директор Радио-телевизије Стара Пазова