„ЗА БОЉЕ СУТРА“ Пројекат Центра за социјални рад општине Стара Пазова

posted in: Вести | 0

Пројекат „ЗА БОЉЕ СУТРА“ који је усмерен ка оснаживању и пружању подршке ромској популацији у општини Стара Пазова, реализоваће се у периоду од 01.02.2022. до 31.07.2022. године и представља наставак активости из 2021. године у оквиру истоименог пројекта.

            Пројекат је и ове године подржан од стране Општине Стара Пазова.

            Циљ појекта је унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња са територије општине Стара Пазова и израда анализе која ће послужити  као основ за планирање и развој услуга за ромску популацију у локалној самоуправи.

            Директни корисници пројекта су:

 • Роми и Ромкиње који у својству испитаника учествују у истраживању
 • Роми и Ромкиње који похађају социо – едукативне радионице
 • Представници локалне самоуправе, установа и организација, заинтересовани грађани
 • Стручни радници из система социјалне заштите

Пројектни тим чине: Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова, као одговорно лице за заступање интереса циљне групе и заговарање одрживости програма; Дајана Костић, дипл. социјални радник, која је руководилац – координатор пројекта  и чланови;  Ивана Чубриловић, дипл. менаџер, стручни сарадник из другог јавног предузећа; Злата Бјелић, дипл. правник; Милијана Новаковић, дипл. психолог; Милана Раду, координаторка за ромска питања при ЦСР; Јелена Ковачевић, дипл. социјални радник; Душица Јовановић, дипл. социјални радник; Светлана Радовановић, дипл. социолог; Љубица Суботић, финансијски радник; Оливер Ристић, дипл. правник, Петар Зељуг и Стана Забрдац, из Центра за социјални рад општине Стара Пазова; као и Милош Лазич, директор Радио – телевизије Стара Пазова.

У оквиру пројекта „ ЗА БОЉЕ СУТРА“ реализоваће се:

 • Спровођење истраживања у циљу сагледавања стања и испитивања потреба припадника ромске популације у општини Стара Пазова;
 • Реализација радионица социо – едукативног карактера припадника ромске популације;
 • Припрема и реализација саветодавне услуге отворена врата;
 • Припрема, организовање и одржавање трибине за представнике локалне самоуправе, васпитно – образовних и здравствених установа, правосудних органа, других установа и организација и удружења грађана;
 • Припрема, организовање и одржавање стручног скупа ( у форми округлог стола или трибине);
 • Информативно – промотивне активности;
 • Координација пројектних активности;
 • Праћење и евалуација пројектних активности и израда извештаја;
 • Заступање и заговарање одрживости пројекта;
 • Финансијски и правни послови;

О пројектним активностима сазнања ће стећи  и индиректни корисници ( чланови породица и друге блиске особе директних корисника), као и корисници из ширег плана ( друга лица запослена у локалним институцијама и организацијама, представници медија, стручна и шира јавност у локалној средини).

Креирање анализе о потребама и проблемима Рома и Ромкиња у општини Стара Пазова, а чији резултати могу бити укључени у локални акциони план за унапређење положаја Рома за наредни период, пружиће дугорочну основу за планирање развоја и унапређење услуга за ову циљну групу.