„ ЗА БОЉЕ СУТРА ’22 “

posted in: Вести | 0

Евалуација пројекта

Пројекат „За боље сутра ’22 “ у трајању од 01.02. 2022. до 31.07.2022. године наставак је истоименог пројекта из претходне године. Пројекат је подржан од стране општине Стара Пазова

Циљ пројекта је унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња са територије општине Стара Пазова и израда анализе која ће послужити као основ за планирање и развој услуга за ромску популацију у локалној заједници.

Учесници у пројекту били су  стручни радници Центра за социјални рад, представници локалне заједнице, стручни сарадници различитих профила, локални медији и припадници ромске популације.

Преглед планираних и реализованих пројектних активности:

А) Планирано испитивања потреба припадника ромске популације у општини Стара Пазова које се односе на социјално функционисање Рома и Ромкиња, као што су становање, исхрана, одевање, здравствена и социјална заштите, образовање, запослење и др. у потпуности је реализовано .

Током трајања пројекта 2022.године, испитивање је реализовано на планираном узорку од 100 испитаника из Новe Пазовe, Нових Бановaцa, Голубинаца и Сурдука. Претходно, током 2021.године, испитивање потреба спроведено је такође на узорку од 100 испитаника из Старе Пазове, Војке, Белегиша и Старих Бановаца. Укупно је испитивањем обухваћено  200 испитаника. Неки од резултата испитивања указују  :

– да су припадници ромске популације и даље у неповољном социјалном и економском положају, а као посебно критичне области издвајају се образовање и незапосленост

– да су припадници ромске заједнице у највећем броју незапослени па самим тим и корисници права на новчану социјалну помоћ

– да је највећи број жена завршило само основну школу и да су бракове угласвном засновале између 15 те и 18 те године живота.

Процењена је потреба да се и надаље спроводе пројектне и друге активности у циљу превенције раних бракова: трибине, радинице, радио и ТВ емисије и сл. где би се посебно говорило о последицама ранога ступања у брак.

Такође, процењена је потреба континуиране кампање о значају образовања, с’обзиром да је већина припадника ромске заједнице (посебно жене) завршило само основну школу или има непотпуну основну школу. Образовање би им омогућило да стекну знања и вештине потребне за запошљавање, што би им у каснијем периоду донело бенефите попут здравственог и пензијског осигурања.

Б)   Планиране социоедукативне активности реализоване су у потпуности. На социо едукативним  радионицама разматране су теме као што су: регулисање статусних права, заштита здравља, заштита од насиља у породици, малолетнички бракови и делинквенција, развој свести, знања и вештина о очувању животне средине и друге теме за које су исказале интересовање чланице групе посебно оне које се односе на емоције, потребе и вештине комуникације.

Посебно, велико интересовање  владало је за креативне радионице на којима су чланови групе стекли основне информације, а потом и практично применили украшавање и осликавање декупаж техником, негу лица и естетско шминкање.

В) Реализована је и пилот услуга „Отворена врата“. Циљ ове услуге је пружање непосредне саветодавне и правне помоћи  грађанима у месту где живе, како би услуге социјалне заштите биле доступније свима. Одазив грађана, пре свега припадника ромске популације био је задовољавајући. Од стране корисника услуге, истакнута је потреба за решавањем питања од значаја за живот и рад , пре свега она која се односе на нерешена стамбена питања и легализацију постојећих објеката, регулацију постојећих планова и др. као и у вези побољшања материјалног положаја породица. Ово је била прилика да се припадници ромске популације посаветују са стручњацима различитих профила на теме које су њима од значаја. Услуга је реализована у складу са планом, у МЗ Стари Бановци; Војка; Голубинци и  Блегиш.

Континуирано, током трајања пројекта, чланови пројектног тима пружали су услугу и у просторијама ЦСР Стара Пазова и општине, односно општинске стамбене агенције, обзиром да је највећи број питања био усмерен на решавање стамбених питања и проблема.

Г)  У склопу пројекта као и претходне године, планиран је и одржан  округли сто „ За боље сутра живот у заједници“, подршка ромској популацији у општини Стара Пазова намењен стручним радницима из система Социјалне заштите, представницима локалне заједнице и сарадницима. На овом скупу су представљени резултати пројекта, резултати  истраживања и изнети су могући правци за унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини Стара Пазова

Пројекат је континуирано медијски  промовисан на сајту Центра за социјални рад, кроз учешће у емисијама на РТВ Стара Пазова и РТВ Војводине, путем директних укључивања у програм или  снимљених прилога. Такође, емитовани су и прилози  РТВ Стара  Пазова на јавном сервису  Србије у емисији ромске редакције.

Припадници ромске популације, као учесници у овом пројекту, истакли су да желе да буду активни и корисни у својој заједници и да они не траже милостињу, већ прилику и шансу да сопственим радом допринесу развоју и унапређењу услова живљења у свом окружењу, као и да желе да створе боље и хуманије услове за свој живот и живот својих породица.

„Није важно ко одакле потиче, већ у шта израсте“ (Патријарх Павле)