Изазови деинституционализације и развоја услуга у заједници ЗА ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ

posted in: Вести | 0

Последње недеље јуна, одржан је на Дивчибарама стручни скуп у суорганизацији Асоцијације центара за социјални рад, Удружења стручних радника социјалне заштите Србије и Коморе социјалне заштите на којем су разматрана питања деинституционализације и развоја услуга у заједници.

Иако су ова питања постављена још пре две деценије и пракса препознаје добре примере који су резултат овог процеса, организатори стручног скупа су наведене теме ставили у фокус заједнички организованог стручног скупа запослених у социјалној заштити узимајући у обзир да се развојем услуга у заједници може смањити број грађана који се смештавају у установе социјалне заштите.

Имајући у виду и пример добре праксе старопазовачког Центра за социјални рад у развоју локалних услуга кроз пружање услуге ”помоћ у кући”, као и на ангажованост запослених наше установе у органима Асоцијције центара за социјални рад Србије и Удружења запослених у социјалној заштити Србије, на стручном скупу су старопазовачки Центар за социјални рад представљали: Рада Жугић, директорка, дипл. социјалне раднице Дајана Костић и Мирјана Соколовић и дипл. правници Злата Бјелић и Оливер Ристић.

О значају одабране теме повољно се изразила Милка Миловановић Минић, државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију у свом уводном обраћању учесницима стручног скупа. Излагање државне секретарке је обухватило све досадашње и текуће активности министарства, од рада на измени Породичног закона, Закона о финансијској подршци породици, доношења Правилника о хранитељству и новинама које он уводи, као и о спровођењу Пројекта ”Подстицајно родитељство” који се уз подршку Владе Републике Србије, ЛЕГО фондације и УНИЦЕФА спроводи у 34 града и општине Србије ослоњен на системе социјалне заштите, образовања и здравства.

Помоћница министра у Министарству за рад, запошљавање и социјална питања Биљана Зекавица је говорила и о Стратегији деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022. – 2026. године која је усвојена јануара 2022. године са циљем ”остваривања права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинституционализације и социјалне инклузије”, док је на крају свог излагања говорила о значају социјалног предузетништва и Закону који регулише ову област и који је након деценијског рада на припреми, донет фебруара 2022. године.

О родној осетљивости корисника услуга домског смештаја кроз представљање резултата Анализе родне осетљивости услуге домског смештаја за децу, младе, говорила је директорка завода Маја Миљковић.

У завршном делу рада првога дана одржан је панел о могућностима остваривања права корисника на живот у природном окружењу. Панел су водили директорка Коморе социјалне заштите Сандра Перић са сарадницима: Проф. др Мирославом Бркић, Фаакултет политичких наука Београд, Микицом Будимировић, директором Дома за одрасла инвалидна лица Бежанијска Коса и др Драгијаном Тијанић, психијатром, директорком Дома за лица ометена у развоју Трбуње.

О статусу и квалитету третмана деце у сукобу са законом, исцрпан осврт је дала Нада Шарац, руководилац Оделења за професионалну обуку у Републичком заводу за социјалну заштиту, представљајући резултате истраживања које је Завод реализовао у сарадњи са УНИЦЕФ-ом 2021. године.

О социјалном предузетништву и његовим ефектима говорио је директор Caritas-a Шабac Мирољуб Николић. За 22 године од оснивања овог удружења грађана реализовано је више од 250 пројеката у области социјалне заштите и социјалног предузетништва. Услуге социјалне заштите се тренутно пружају у 5 насеља шабачке општине, а односе се на помоћ у кући, дневни доравак и становање уз подршку за одрасле особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. Социјално прдузетништво је развијено кроз два предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом: ”Социјална синергија д.о.о Шабац” и ”Авлија одрживог развоја д.о.о. Богатић.”

Добра искуства у развоју и пружању локалних услуга социјалне заштите представљена су на примеру Центра за социјални рад у Власотинцу и Црној Трави о чему је говорила Ана Стоиљковић, дипл. специјалн педагог. Центар је до сада успоставио две услуге које су намењене деци и младима са сметњама у развоју и то Дневни боравак 2008. године и Помоћ у кући 2012. године.

Добробит услуге Становање уз подршку представиле су колеге Марија Цуцин и Зоран Мандић из Дома за одрасле и старије ”Свети Василије Острошки” из Новог Бечеја, а на основу досадашњих искустава у развоју и пружању услуге.

Поводом 10 година од оснивања Коморе социјалне заштите, директорка Коморе Сандра Перић је уручила захвалнице Асоцијацији центара за социјални рад и Удружењу стручних радника социјалне заштите за успешну сарадњу која се, између осталог, огледа и кроз суорганизацију стручног скупа који поприма традиционални карактер. Захвалнице су примили Рада Дивац у име Асоцијације и Живорад Гајић у име Удружења.

Уз присуство више од 120 учесника стручни скуп се одвијао и окончао у конструктивној и колегијалној атмосфери.