ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

posted in: Вести | 0

У организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског завода за социјалну заштиту из Новог Сада и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) из Београда у Новом Саду је 12.12.2019. године одржан стручни скуп на тему ”Информисање грађана и грађанки из рањивих категорија о правима и услугама у систему социјалне заштите”.

Разговор и размена искустава у области информисања јавности у социјалној заштити организована је по моделу панел дискусије. Одржана су укупно два панела од којих се један односио на значај унапређења информисања грађана, а други на представљање примера добре праксе.

На првом панелу који је у име Тима за социјално укључивање водила Драгана Јовановић Аријас, менаџерка СИПРУ, учествовали су Предраг Радовић помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Татјана Грнчарски директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Јасмина Вуковић самостални сарадник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – ресор за бригу о породици и Биљана Младеновић самостална аналитичарка  у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

У не/информисаности корисника о правима у социјалној заштити, учесници су покушали да пронађу један од могућих одговора на показатеље истраживања СИПРУ, о којима је говорила Биљана Младеновић, а који указују да не постоји корелација између стопе сиромаштва локалних заједница у Србији и коришћењу права на новчану социјалну помоћ тако што општине са истим нивоом сиромаштва имају различит обухват корисника материјалним давањима која су од стране државе намењена најсиромашнијим грађанима.

 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

 

У другој панел дискусији представљени су примери добре информативне праксе општина чији је одабир, на основу праћења и познавања прилика на локалном нивоу, извршио Покрајински завод за социјалну заштиту. Панел је, у име Тима за социјално укључивање водила Ивана Максић и на  њему су своја искуства пренели представници Центара за социјални рад из Војводине: Апатин – Николина Сучевић, Нови Сад – Ружица Зећировић, Бачки Петровац – Биљана Дракулић, Стара Пазова – Мирјана Соколовић и Вршац – Милутин Маринковић.

У оквиру свог излагања Мирјана Соколовић је говорила о  информативној пракси Центра за социјални рад у Старој Пазови која се развија већ 25 година. Именована је истакла да је информисање грађана у старопазовачкомм центру ”посебно планиран и обликован начин комуникације са јавношћу, прилагођен потребама људи (по садржају, форми и естетици) којим се постиже да што већи број грађана има приступ сазнањима важним за препознавање личних и друштвених проблема чијим решавањем се доприноси квалитетнијем животу сваког поједнинца, породице, институције, организације и заједнице у целини”.

У излагању је, надаље, навела бројне форме информисања које се примењују у раду центра: штампани материјали – обавештења, леци, плакате, каталози, информатори, брошуре, приручници… (брендирање) штампање средстава за радоловке, беџеви, фасцикле, конференцијске торбе, кишобрани, мајице, календари, позивнице, захвалнице… и опреме за рад радни мантили, прслуци, наменско комби возилојавни скуповипрезентације, округли столови, јавне трибине, тренинзи, едукације, конференције, манифестације (спортске, ликовне, музичке, књижевне, драмске и сл.), литерарни конкурс и др… групни психосоцијални рад радионице ( за децу, младе, родитеље, хранитеље, старије грађане, волонтере, жртве и починиоце насиља)… писани прилози  – објављени у штампаним медијима Пазовачко огледало, Hlas L’udu, Сремске Новине, Дневник, Глас осигураника, у билтенима струковних удружења (”Актуелности”, билтен Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, ”Глас центара” билтен асоцијације центара за социјални рад Србије)… стручни радови објављени у домаћим и међународним научним и стручним публикацијама… видео, фото и штампани прилози доступни на интернет страни Центра за социјални рад и интернет странама других институција и организација: Радио телевизија Стара Пазова, Општина Стара Пазова, ОШ ”Б. П. Пинки Стара Пазова, Хуманитарна организација Amity – снага пријатељства, Форум младих са инвалидитетом, Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и др…учешће у емисијама радија и телевизије (РТВ Стара Пазова, ТВ Војводина, РТС, Радио Београд) интервјуи, документарни прилози, тематски разговори, филмови /краткометражни едукативно-информатиивна форма/, спотови /промотивни ТВ прилози у којима су учествовале познате јавне личности/… прилози на глобалној интернет страни за видео прегледе – YouTubeвидео приказ на LedBilbordu у центру Старе Пазове.

Поред известиоца Мирјане Соколовић стручном скупу је у име старопазовачког центра присуствовала дипл. социјална радница Весна Лачњевац. Учешће представника Центра за социјални рад општине Стара Пазова које је, поред излагања, обухватило и приказ рекламно-пропагандног и едукативног материјала као и видео презентацију, од стране присутних је оцењено као веома успешно.

 

 

ВИШЕ О ОРГАНИЗАТОРИМА СКУПА:

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА (погледати у делу СЕКРЕТАРИЈАТИ)

http://www.vojvodina.gov.rs/sr/

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

http://www.pzsz.gov.rs/