ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Адреса: Ћирила и Методија 18, 22300 Стара Пазова

Телефони: 022/310 353 и 311 930, факс: 022/310 373

Интернет адреса: starapazova.csr@minrzs.gov.rs

Радно време: понедељак – петак, 07:00 – 15:00 h

Рад са странкама: 08:00 – 13:00 h

Адреса клуба: Градски парк бб, 22300 Стара Пазова

Телефон: 022/317 445

Радно време клуба: понедељак – петак, 09:00 – 15:00 h

Директор: Рада Жугић, дипл. економиста

Е-mail: rada.zugic@csr-starapazova.org

Руководилац служби: Радмила Стојановић, дипл. социјални радник

Е-mail: radmila.stojanovic@csr-starapazova.org

Руководилац Службе за правне послове: Злата Бјелић, дипл. правник

Е-mail: zlata.bjelić@csr-starapazova.org

Руководилац Службе за заштиту деце и младих: Радмила Стојановић, дипл. социјални радник

Е-mail: radmila.stojanovic@csr-starapazova.org

Руководилац Службе за заштиту одраслих и старих: Дајана Костић, дипл. социјални радник

Е-mail: dajana.kostic@csr-starapazova.org

Руководилац Службе за кућну негу и помоћ у кући са клубом за стара и одрасла лица: Мирјана Соколовић, социјални радник

Е-mail: mirjana.sokolovic@csr-starapazova.org

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Zlata Bjelić, dipl. pravnik, tel. 062/480-886, 022/310-353, 022/311-930, faks 022/310-373,

Email: zlata.bjelic@csr-starapazova.org

Контактирајте нас путем маил-а: