КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ У НОВОМ САДУ

posted in: Вести | 0

На иницијативу струковних организација социјалне заштите, Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења травника у социјалној заштити „Аргумент“ уз подршку Градске управе за социјалну заштиту и бригу о породици, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центар за социјални рад Града Новог Сада организовали су конференцију за медије поводом случаја породице А.М.

Директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада Јелена Зорић представила је хронологију контаката са породицом А.М. која датира још од 2015. године са посебним освртом на период од новембра 2023. године када је троје малолетне деце измештено из породице услед нарушене безбедности и здравља деце. „Центар за социјални рад је у обавези да поступа када постоји основана сумња на занемаривање и злостављање, што је Центар и учинио на позив полиције.“, рекла је Јелена Зорић и додала да је Центар по неодложној интервенцији изместио децу у Сигурну дечију кућу, а мајци су изречене хитне мере (које доноси полиција), што је редовна процедура када је угрожено здравље и безбедност деце. Након решења Суда којим се укидају хитне мере изречене од стране полиције, Центар за социјални рад је утврдио корективне мере чији је циљ подршка родитељу и јачање родитељских капацитета, као и отклањање објективних околности које су довеле до угрожавања деце. Мајка А.М. од утврђивања корективних мера, одбија сарадњу са надлежним Центром за социјални рад, која ни до данас није успостављена на адекватан начин. Јелена Зорић је напоменула да Центар за социјални рад ради и сарађује са другим органима и институцијама, па наводи сарадњу са школом, здравственим установама, полицијом… које су такође указивале на проблеме у породици и непостојање сарадње од стране мајке. На питање медија, али и питање којим је јавност узнемирена, Јелена Зорић је нагласила да су деца смештена у безбедном окружењу – Сигурној дечијој кући. „Друго најзаступљеније питање“, рекла је Зорић је „Када ће деца моћи да остваре контакт са мајком?“ и образложила да је неопходно да мајка започне сарадњу са стручним тимом Центра за социјални рад како би се стекли услови за реуспостављање контакта.“

Покрајински секретаријат за социјалну политику демографију и равноправност полова је контролни механизам како центара за социјални рад тако и других пружалаца услуга. У случају А.М., Покрајински секретаријат је поступао у два предмета, по жалби о привременом старатељству и предмет надзор над стручним радум и у оба предмета Покрајински секретаријат није увидео ни један пропуст у раду Центра за социјални рад.

Представници струковних организација  Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења Аргумент на чију иницијативу је ораганизована ова конференција, истакли су подршку свим запосленим у Центру за социјални рад Града Новог Сада и осудили агресивно понашање, чак нападе на запослене. Сви представници струковних организација су истакли да је рад у центрима за социјални рад изузетно одговоран, да у њему ради највећи број високо образованих кадрова, али да звог непознавања рада центара и осетљивости тема којима се баве су често изложени нападима.

На крају конференције директорка Јелена Зорић је још једном позвала мајку А.М. да се обрати центру и започну сарадњу.

Конференцији за новинаре је пристуствола и Рада Жугић, директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова и чланица Управног одбора Асоцијације центара за социјални рад Србије.