Конференција Репбличког завода за статистику

posted in: Вести | 0

Oд 7. до 9. јуна 2022. године, Републички завод за статистику организовао је на Златибору конференцију – „Подизање свести о женама жртвама насиља“ – статистика родно заснованог насиља. Циљ конференције био је представљање резултата Истраживања о безбедности и квалитету живота жена (EU-GBV) које је РЗС, 2021. године, спровео уз финансијску подршку Европске уније ( IPA 2017 – Вишекориснички програм статистичке сарадње ). Првог дана учесници конференције упознати су са IPA 2017 – Вишекориснички програм статистичке сарадње као и са основним информацијама о истраживању, методологијом рада и самом истраживању.  Искуства и запажања су изнели лица која су вршила анкетирање на терену, представљено је само истраживање.  Другог дана Конференције о истрживању на тему родно заснованог насиља у земљама у региону  говорили су гости из Црне Горе, Северне Македоније и Албаније. Такође о насиљу над женама говорили су и представници Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Републичког завода за социјалну заштиу и Министарства здравља.

Конференцији је присуствовла директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова, госпођа Рада Жугић.

Центар за социјални рад општине Стара Пазова жели овом приликом да се захвали господину Бранку Драгишићу, начелнику одељења статистике у Сремској Митровици,  на позиву и гостопримству током одржавања Конференције.