КООРДИНАТОРКА ЗА РОМСКА ПИТАЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ПРИСУСТВОВАЛА САСТАНКУ ОДРЖАНОМ НА ТЕМУ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ, МАЛОЛЕТНИЧКИХ ТРУДНОЋА И ПОРОЂАЈА

posted in: Вести | 0

Дана 01.07.2021. године координаторка за ромска питања Центра за социјални рад општине Стара Пазова, Милана Раду, учествовала је на састанку организованом од стране Покрајинског заштитника грађана, проф. др Зорана Павловића. Састанак је одржан са представницама женских ромских невладиних организација, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, канцеларије за инклузију Рома, здравственим медијаторкама за Роме и координаторкама за ромска питања. На састанку се говорило на тему малолетничких трудноћа и порођаја, али и мерама превенције и заштите репродуктивног здравља младих Рома и Ромкиња. Повод за одржавање овог састанка било је истраживање које је спровео Покрајински заштитник грађана у 2020. години на територији АП Војводине, како би сагледао актуелну праксу у вези са малолетничким трудноћама и порођајима. Састанак је организован у циљу анализе постојећег стања и успостављања сарадње ради проналажења заједничког решења за овај проблем до ког може доћи само повезивањем владиног и невладиног сектора, као и других независних институција. За решавање овог проблема неопходна је међусобна сарадња свих локалних институција у једном месту, али и примена различитих превентивних и едукативних програма. Покрајински заштитник грађана ће наставити да спроводи активности у циљу заштите репродуктивног здравља становништва, а Центар за социјални рад општине Стара Пазова отворен је за сваки вид сарадње.