МАЛОЛЕТНИЧКЕ ТРУДНОЋЕ И ПОРОЂАЈИ

posted in: Вести | 0

Онлајн скуп Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана

У петак, 16. априла 2021. године, одржан је онлајн скуп на тему „Малолетничке трудноће и порођаји“ у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. На скупу су представљени резултати истраживања о малолетничким трудноћама и порођајима које је Покрајински заштитник грађана – омбудсман спровео у другој половини 2020. године са циљем давања доприноса у подизању свести шире и стручне јавности о овим појавама које могу да оставе озбиљне медицинске, психосоцијалне и економске последице, а у којем су учествовали запослени у здравственим установама и установама социјалне заштите. Поред проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и саветнице Светлане Нешић Бајго испред Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, учесници скупа су били и представница Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Светлана Ђорђевић, представница Републичког завода за социјалну заштиту Сања Кљајић, представница Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Светлана Селаковић, представница Института за јавно здравље Војводине доц. др Снежана Укропина, Представница Клиничког центра Војводине спец. мед. психологије Тијана Павловић, представница Дома здравља Нови Сад Мирјана Николић, представница Центра за социјални рад Оџаци Гордана Лукић, представник Дома здравља „др Јанош Хаџи“ Бачка Топола др Петер Червенак, као и представница Дома здравља Зрењанин др Љиљана Коложвари, који су са аспекта институција које представљају говорили о теми малолетничких трудноћа и порођаја.

Учесница скупа испред Центра за социјални рад општине Стара Пазова била је Милана Раду, координаторка за ромска питања, која је представила статистичке податке са евиденције Центра о дечијим браковима, малолетничким трудноћама и порођајима у општини Стара Пазова, као и неке од планираних активности установе у циљу превенције малолетничких бракова и трудноћа у локалној средини. Координаторка за ромска питања истакла је важност бављења овом тематиком и испред Центра за социјални рад општине Стара Пазова поздравила организацију овог скупа од стране Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Онлајн скуп је пропратила и директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, као и руководилац и супервизор Службе за заштиту деце и младих Јелена Сворцан.

Неки од закључака скупа односе се на потребу обезбеђивања едукације ученика основних и средњих школа о репродуктивном здрављу и заштити од сексуалног насиља и злостављања, као и едукација за запослене у здравственој и социјалној заштити о сексуалном злостављању и злоупотреби деце и елиминисању предрасуда код професионалаца, нарочито према деци и породицама који припадају ромској популацији. Истакнута је и важност успостављања уједначене евиденције, праћења и координиране сарадње здравственог, образовног и система социјалне заштите у погледу заштите репродуктивног здравља деце и младих. Такође, указано је и на нужност развијања локалних услуга у заједници и координираног одговора у циљу побољшања превенције и заштите репродуктивног здравља деце и младих и заштите деце од сексуалног злостављања и злоупотребе, а нарочито је значајно посебно идентификовати ризичне групе деце и младих и развити услуге и програме превенције и заштите намењене њима.