МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ

posted in: Вести | 0

Брига о породици је кључ за опстанак здравог друштва

Петнаестог маја сваке године обележава се Међународни дан породице. Породица је основна ћелија друштва, а свака прилика за истицање важности породице и промовисање породичних вредности подстиче на разумевање, солидарност и подршку породицама широм света. Породица, поред своје репродуктивне, економске и социјалне, има значајну психолошку и васпитну улогу у друштву. Она је сигурно место где се чланови осећају вољеним, прихваћеним и заштићеним. Примарна породица утиче на осећај припадности и има снажан утицај на формирање осећаја заједништва. Она преноси вредности, норме, обичаје и друштвене улоге на младе генерације. У породичном окружењу деца се уче социјалним вештинама, вредностима, одговорности и самодисциплини. Породица пружа социјалну подршку, заштиту и сигурност својим члановима у различитим ситуацијама, као и у изазовима изван породичног окружења. Управо због тих изазова и проблема са којима се породице у савременом начину функционисања сусрећу оне завређују сваку заштиту, помоћ и подршку појединаца, институција и друштва у целини.

Центар за социјални рад у оквиру својих надлежности обавља широк спектар послова у циљу заштите породице и пружа услуге којима се обезбеђује подршка и помоћ породици у стању потребе. Међународни дан породице пружа прилику да се као друштво осврнемо на њену важност и улоге, да размислимо о проблемима са којима се породице сусрећу, а све у циљу да се подстакне развој политика и програма који ће континуирано оснаживати породице и штитити њихове улоге и вредности.