НАСТАВАК ПРОЈЕКТА „УЧИМО ЗА ЖИВОТ 2“

posted in: Вести | 0

Дана, 26.7.2023. је одржан радни са станак и након тога обука за држање радионица у оквиру пријекта Учимо за живот – искорак из наше трауме до оздрављења“.

Обуку је водила Даница Радаковић Сердар, дипл. психолог и психотерапет. На самој обуци су обрађиване теме трауме и бриге о себи. Општи циљ пројекта је пружање подршке хранитељима и деци која се налазе на смештају у хранитељским породицама и стварање услова за даље унапређење услуге хранитељства у општини Стара 

Пазова. Пројекат је подржан од стране ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ  И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА.