НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

posted in: Вести | 0

„Социјални радник у школи – ефекти пројекта и могућност развоја“

У понедељак, 23. децембра 2019. године, у Белој згради у Старој Пазови одржана је национална конференција „Социјални радник у школи – ефекти пројекта и могућност развоја“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Конференција је завршна активност пројекта „Социјални радник у школи“ који је реализован у периоду од јула до децембра 2019. године, а чији је носилац Центар за социјални рад општине Стара Пазова, финансијер Општина Стара Пазова, а партнери у реализацији основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазова, Основна школа „Милан Хаџић“ Војка и Радио-телевизија Стара Пазова.

Конференцију су уводним обраћањем у име реализатора и финансијера пројекта отвориле директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић и помоћница председника општине Стара Пазова Наташа Мићић. На конференцији су представљени резултати пројекта „Социјални радник у школи“ – пројектне активности, ефекти, истраживање, евалуација (излагач: Ивана Савић, дипл.социјални радник – координатор пројекта, ЦСР Стара Пазова), добробити рада социјалног радника у школи са аспекта васпитно-образовних установа (излагач: Славица Стошић, в.д. директор-а ОШ „Милан Хаџић“ Војка), могућности за афирмацију професије социјалног рада у образовном систему и за ангажовање већег броја социјалних радника у школама у АП Војводини (излагач: Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту), као и потребе васпитно-образовних установа са територије општине Стара Пазова за ангажовањем социјалних радника и укључивањем у пројекат „Социјални радник у школи“ (излагачи: Бошко Милојевић, председник Актива директора основних и средњих школа у општини Стара Пазова, Олга Кнежевић, психолог ПУ „Полетарац“ Стара Пазова, Јелена Јовановић, педагог Техничке школе у Старој Пазови). Модератор скупа је била Тања Грковић, члан тима пројекта „Социјални радник у школи“. Скуп је завршен дискусијом учесника кроз изношење мишљења, запажања и предлога о пројекту и ангажовању социјалних радника у васпитно-образовним установама.

Националној конференцији је присуствовало више од 30 стручних радника из система социјалне заштите из центара за социјални рад Стара Пазова, Пећинци и Нови Сад, Покрајинског завода за социјалну заштиту и приватних и државних установа за смештај корисника, око 20 представника васпитно-образовних установа са територије општине Стара Пазова, као и представници дома здравља, полицијске станице, Црвеног крста и медија. Својим присуством скуп је подржалала и начелница одељења за друштвене делатности Општине Стара Пазова Ивана Ненадић.

Учесници конференције су се сагласили да су социјални радници Центра за социјални рад кроз тромесечно пројектно ангажовање у четири основне школе на територији општине Стара Пазова остварили значајне резултате у пружању подршке деци и породицама, оснажили наставни кадар за рад са социјално угроженим породицама са децом школског узраста и допринели унапређењу сарадње између Центра за социјални рад и васпитно-образовних институција. Учесници конференције су изразили став да постоји потреба за наставком реализације пројекта „Социјални радник у школи“, као и потреба за афирмацијом професије социјалног рада и трајним ангажовањем већег броја социјалних радника у својству (стручних) сарадника у основним и средњим школама и предшколским установама. Учесници су се изјаснили на су на конференцији стекли корисне информације о раду социјалних радника као сарадника у систему образовања и да ће им у пракси бити значајно искуство Центра за социјални рад и основних школа у имплементацији пројекта „Социјални радник у школи“ у општини Стара Пазова. Тема конференције је од стране учесника оцењена веома значајном.