НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА

posted in: Вести | 0

„Породични смештај за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом – изазови и могућности“

У петак, 13. децембра 2019. године, у Позоришној сали у Старој Пазови одржана је национална конференција „Породични смештај за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом – изазови и могућности“ у организацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова. Конференција представља завршну активност пројекта „Живимо под истим кровом – промоција и афирмација услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом“ реализованог у периоду од јула до децембра 2019. године, чији је носилац Центар за социјални рад општине Стара Пазова а финансијер Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Скуп је отворила директорка Центра за социјални рад општине Стара Пазова Рада Жугић, а успешан рад су пожелели: Наташа Мићић, помоћница председника општине Стара Пазова, Вукота Влаховић, у име Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Предраг Радовић, помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту и Живорад Гајић, председник УО Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије. На конференцији су представљена искуства Центра за социјални рад општине Стара Пазова у области породичног смештаја за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом (излагач: Дајана Костић, дипл. социјални радник, ЦСР Стара Пазова – координатор пројекта „Живимо под истим кровом“), нормативни оквири и перспективе даљег развоја услуге (излагач: Вукота Влаховић, дипл. правник, МРЗБСП), развој услуге и програм припреме за пружаоце услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица (излагачи: Весна Аничић, дипл. социјални радник и Александра Степанов, дипл. педагог, ЦПСУ Нови Сад), искуства добре праксе у региону (излагач: Јасмина Пецељ, дипл. психолог, ЦСР Србобран) и резултати истраживања спроведених у оквиру пројекта „Живимо под истим кровом“ (излагач: Тамара Ђорђевић, дипл. социолог, ЦСР Стара Пазова). Модератор конференције је била Мирјана Соколовић, социјална радница ЦСР Стара Пазова.

Националној конференцији је присуствовало више од 100 стручних радника из центара за социјални рад са територије АП Војводине и Републике Србије (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Ваљево, Врање, Врбас, Инђија, Ириг, Кладово, Кула, Лесковац, Мајданпек, Нови Сад, Пећинци, Рума, Србобран, Сремска Митровица, Стара Пазова, Темерин, Ћуприја, Ужице, Шабац), државних и приватних домова за смештај одраслих и старијих лица из ужег и ширег окружења и удружења грађана.

Неки од закључака националне конференције односе се на потребу за израдом недостајућих подзаконских аката којима би се ближе регулисала област пружања услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом, као и на потребу за обезбеђивањем материјалне и стручне подршке центрима за социјални рад за промовисање, афирмацију, унапређење капацитета и даљи развој услуге породичног смештаја за ову циљну групу на подручјима јединица локалне самоуправе у Републици Србији.

Учесници су се сагласили да је конференција допринела стицању корисних информација о услугама породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом и да ће им стечене информације и размена искуства са колегама из региона користити у пракси. Тему конференције оценили су веома значајном и изразили су став да би конференције националног и међународног карактера на теме од значаја за делатност центара за социјани рад требало одржавати и убудуће.

Видео прилог РТВ Стара Пазова о националној конференцији „Породични смештај за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом – изазови и могућности“ можете погледати на следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=PD2hltUWIjE&feature=youtu.be