НЕДАВАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА И ДРУШТВЕНА СОЛИДАРНОСТ

posted in: Вести | 0

Округли сто

У среду, 19. фебруара 2020. године, у просторијама Скупштине АП Војводине у Новом Саду одржан је округли сто под називом „Недавање издржавања и друштвена солидарност“ у организацији Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана.

На скупу су представљене теме које се односе на кривично дело недавање издржавања, грађанско-правни аспект издржавања са примерима из праксе, поступке извршења ради наплате законског издржавања, (не)давање издржавања из угла адвокатске праксе, жртве насиља у породици и проблем недавања издржавања, алиментациони фонд и породично-правне последице недавања издржавања. Говорници на округлом столу су били проф. др Зоран С. Павловић – покрајински заштитник грађана – омбудсман, судија Вишег суда у Зрењанину Сузана Радаковић, судија, први заменик председника суда и председник Извршног одељења Основног суда у Новом Саду Татјана Паклединац, адвокат Зора Радомировић Etorre, руководитељка Сигурне женске куће у Новом Саду др Нада Падејски Шекеровић, судија Апелационог суда у Новом Саду Оливера Пејак Прокеш и доценткиња на Факултету за европске правно-политичке студије Универзитета Привредна академија Нови Сад доц. др Меланија Јанчић. Скупу су присуствовали представници центара за социјални рад, Сигурне женске куће, судства у Новом Саду и Зрењанину, адвокати, као и професори и студенти релевантних академских усмерења.

Један од главних закључака скупа је став да је потребно убрзати усвајање предлога за формирање алиментационих фондова из којих би се исплаћивало издржавање које је Суд одредио правоснажном и извршном одлуком у случајевима његовог недавања од стране родитеља односно дужника издржавања. Увођење алиментационих фондова предвиђено је у преднацрту Грађанског законика Србије као једна од значајнијих новина у односу на постојећи Породични закон из 2005. године. На овај начин би држава преузела терет принудне наплате од родитеља дужника, при чему би се новац исплаћен из алиментационог фонда рефундирао од родитеља дужника, увећан на име накнаде принудне наплате.

Округлом столу „Недавање издржавања и друштвена солидарност“ су присуствовали представници Центра за социјални рад општине Стара Пазова – директорка Рада Жугић и дипломирани правници Злата Бјелић и Милан Јанковић.