(НЕ)ДОСТОЈАНСТВЕНО СТАРЕЊЕ И СТАРОСТ

posted in: Вести | 0

У среду, 14. јула 2021. године организована је и одржана дебата на тему (не) достојанственог старења у чијем фокусу су била питања материјалне обезбеђености старијих људи и пројекције обезбеђивања примања за најстарије грађане чији је број у континуираном порасту у Србији, али и другим земљама Европе и света.

О теми су говориле/ли: Бранкица Јанковић – Повереница за заштиту равноправности, Мирјана Рашевић -Институт друштвених наука, Снежана Шантић – Удружење пензионера Стари град, Милан Грујић – Удружење синдиката пензионера Србије и Надежда Сатарић – Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Амитy. Модераторка дебате (одржане у електронској форми) била је Љубица Гојгић, новинарка.

Учесници су настојали да дају одговоре на сложена питања положаја  старијих људи и пензионера и њихов материјални положај данас и у будућности: да ли су пензије економска или социјална категорија, постају ли пензионери социјални случајеви  и др?

Дебата је организована у циљу размене мишљења о стању и положају пензионера у Србији у сложеним околностима економске кризе, и у циљу сагледавања могућности за активно старење тј. грађански активизам старије популације.

У основи дебате нашли су се бројни уочени проблеми који се наводе у тексту организатора: ”Економска криза изазвана пандемијом корона вируса из корена би могла да промени односе у друштву и да сруши положај многих група у нашем друштву, а међу угроженима су многи пензионери. У време нарастајућих економских разлика присутан је тренд смањења стопе замене чиме се урушава адекватност висине пензија. Пооштравају се услови за одлазак у пензију уз истовремену феминизацију сиромаштава старијих. Преко 160 хиљада старијих особа је без икакве пензије, а 329.925 пензионера/ки прима месечно мање од 15.113 динара. Колико је такво стање одрживо за просечну породицу у Србији која најчешће управо зависи од пензионерских примања старијих чланова? Стопа зависности старијих расте из године у годину, а пројекције су да ће у 2040. години на петоро становника радног узраста доћи двоје лица старијих од 65 година.”

Дебату је организовала Fondacija Centar za demokratiju у сарадњи са Fondacijom Friedrich Ebert у оквиру пројекта ДИЈАЛОГ У ЦЕНТРУ – СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ.

У име Центра за социјални рад у Старој Пазови, у дебати је учествовала Мирјана Соколовић, дипл. социјална радница која се дуги низ година бави питањима старења и старих људи са аспекта подршке која се може обезбедити и обезбеђује се у области социјалне заштите. Општина Стара Пазова је у ширем јавном и стручном простору препозната као локална заједница која континуирано издваја средства за бригу о најстаријима, што се огледа (између осталог) и у финансирању рада Службе за помоћ у кући која, као посебна организациона јединица, функционише при Центру за социјални рад у Старој Пазови пуних дванаест година.