НЕ ОСТАВЉАЈТЕ НИКОГА ИЗА СЕБЕ

posted in: Вести | 0

У оквиру Пројекта ”Јачање локалних капацитета за спровођење агенде 2030 и принципа ”Не остављајте никога иза себе”, Мрежа асоцијација локалнних самоуправних власти Југоисточне Европе – НАЛАС[1], одрганизовала је две регионалне конференције[2] – вебинара, који су одржани путем интернета и то:

  1. фебруара 2021. на тему – Форум за социјални дијалог и
  2. марта 2021. на тему – Мобилни тимови

Циљ оба од навдених механизама који се препоручују локалним самоуправама јесте развој социјалне заштите кроз унапређење дијалога успостављањем ”Форума за социјални дијалог” и кроз примену праксе рада ”Мобилних тимова” на терену у подршци угроженим групама грађана и поједнинцима.

На вебинару о социјалном дијалогу 18.02.2021.год., којем је домаћин било Удружење јединица локалне самоуправе Републике Северне Македоније (ЗЕЛС), размењена су знања и искуства о:

  • Форуму за социјални дијалог као концепту партиципативног одлучивања
  • Улози локалних самоуправа и кључим карактеристикама Форума за социјални дијалог као алата за пружање социјалних услуга угроженим групама и
  • Примерима Форума за социјални дијалог из региона.

На вебинару 03.04.2021. год., учесници су разговарали о потреби залагања за формализовање рада Мобилних тимова у свим локалним самоуправама имајући у виду добре резултате који се постижу кроз рад тимова на раном откривању и заштити угрожених група грађана.

Домаћини вебинара били су Савез општина и градова Федерације Босне и Херцеговине и градова Републике Српске који су разменили знања и искуства о:

  • Концепту услуга мобилних тимова и рада на терену, и њиховом утицају на индивидуални, локални и централни ниво
  • Кључним актерима укљученим у пружање ових услуга и начину на који јединице локалне самоуправе могу подржати ове услуге и
  • Добрим примерима и њиховом доприносу остварењу циљева одрживог развоја на локалном нивоу.

У циљу подршке темама и залагањима, представник општине Стара Пазова, Мирјана Соколовић[3], дипл. социјални радник Центра за социјални рад, указала је на примере доброг дијалога и сарадње Центра за социјални рад и локалне самоуправе и дугогодишње заједничке напоре на унапређењу социјалне заштите за коју Општина издваја значајна средства.

У методолошком смислу истакнута су добра искуства Центра за социјални рад у примени праксе рада Мобилних тимова у периоду 2003. до 2009. године, чији ефекти су и данас видљиви кроз постојање и рад Службе за помоћ у кући која је основана одлуком Општине Стара Пазова 2009. године, а на основу теренског рада и испитивања којим су утврђиване аутентичне потребе старијих људи и особа са инвалидитетом.

Више информација о асоцијацији НАЛАС можете погледати на интернет страни

http:/www.nalas.eu/ 

Учешће на вебинариома омогућила Стална конференција градова и општина Србије СКГО http://www.skgo.org/

 

[1] НАЛАС – Мрежа асоцијација локалних самоуправних власти Југоисточне Европе је развио одрживу мрежу која ефикасно подржава развој општина у матичним земљама чланицама – Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Косово, РС Македонија, Молдавија, Румунија, Словенија, Србија, Турска

[2] Регионални пројекат се спроводи од стране Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у име Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ).

[3] Прилог и илустрације: Мирјана Соколовић, социјални радник ЦСР и члан СКГО

 

 

[1] НАЛАС – Мрежа асоцијација локалних самоуправних власти Југоисточне Европе је развио одрживу мрежу која ефикасно подржава развој општина у матичним земљама чланицама – Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Хрватска, Косово, РС Македонија, Молдавија, Румунија, Словенија, Србија, Турска

[1] Регионални пројекат се спроводи од стране Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у име Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ).

[1] Прилог и илустрације: Мирјана Соколовић, социјални радник ЦСР и члан СКГО