ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР ЈЕ ОРГАНИЗОВАО СЕМИНАР У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ПЕРИОДУ ОД 16.05. ДО 18.05.2022.

posted in: Вести | 0

ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР ЈЕ ОРГАНИЗОВАО СЕМИНАР У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ПЕРИОДУ ОД 16.05. ДО 18.05.2022.Г ГДЕ ЈЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ  БИЛА ТЕМА , ИСКРА – НОВИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ДОМСКИМ УСТАНОВАМА И РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ, КАО И ТЕМЕ , УСПОСТАВЉАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛА КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

СЕМИНАРУ  ИСПРЕД  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СТАРА ПАЗОВОВА СУ ПРИСУСТВОВАЛИ, ДИРЕКТОР , РАДА ЖУГИЋ, СНЕЖАНА ЛАЗИЋ, ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА И ДИП.ПРАВНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, РИСТИЋ ОЛИВЕР.

ТЕМУ:  ИСКРА – НОВИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА, ПРЕДАВАО ЈЕ САША СТЕВАНОВИЋ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА,

ТЕМУ:  ИСКУСТВА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У РАДУ СА СИСТЕМОМ ИСКРА, /НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И НАЧИН РЕШАВАЊА/ СУ ПРЕДАВАЛИ, МИРЈАНА ЧОЈБАШИЋ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА, СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ , БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА.

АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА, ПРЕДАВАЛА ЈЕ АНАСТАЗИЈА БИЈЕЛИЦ, НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ И РАЧУНОВОДСТВО .

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА СА ПРИМЕРИМА ИЗ ПРАКСЕ, МЛАДЕНКА МИЛЕТИЋ.

ТЕМУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  ПРЕДАВАЛА ЈЕ СНЕЖАНА ШОКЧАНИЋ, ОДГОВОРНИ УРЕДНИК ЗА ОБЛАСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

СЕМИНАР ЈЕ БИО КОРИСТАН  РАДИ РАЗМЕНЕ ИСКУСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ ИСКРЕ, ШТО ЈЕ НАШ ЦЕНТАР ПРОШАО БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА, АЛИ ОСТАЈЕ И ДАЉЕ ОБАВЕЗА УСКЛАЂЕЊА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ УСПОСТАВЉАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.

СА ТЕМОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УПОЗНАТИ  СМО СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.