Обука “Примена концепта безбедносне културе у систему социјалне заштите“.

posted in: Вести | 0

Дана 19.08.2021.године у организацији Коморе социјалне заштите,   у просторијама Центра за социјални рад Нови Сад  одржана је једнодневна обука под називом “Примена концепта безбедносне културе у систему социјалне заштите“.

Предавач на обуци је био  Александар Прица, председник управног одбора НВО Асоцијације Дуга.

Обука је имала за циљ да учесницима приближи концепт безбедносне културе:

појавне облике насиља, психолошко  насиље, физичко насиље, сексуално насиље, економско насиље, физичку безбедност, здравствену безбедност, економску безбедност, психолошку безбедност, места где се насиље најчешће дешава и превенцију на тим местима , пријаву насиља, надлежност институција, ризике наших рањивих популација , ко над њима чини насиље и где претежно,  како би дефинисали препоруке за рањиве популације које су у сталној опасности од насиља.

На обуци је представљен Приручник  за примену концепта безбедносне културе за ЛГБТ младе, који је  и подељен учесницима обуке.

Аутор Приручника је Александар Прица а издавач Мисија ОЕБС у Србији и НВО Асоцијација Дуга.

Обуци су присуствали стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова, Дајана Костић и Злата Бјелић.