ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ СА ДЕЦОМ И РОДИТЕЉИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 3“

posted in: Вести | 0

У оквиру пројекта „Превенција вршњачког насиља 3“ подржаног од стране Општине Стара Пазова стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова одржали су социо-едукативне радионице са децом и родитељима у основној школи „Растко Немањић – Свети Сава“ у Новој Пазови на тему вршњачког насиља. Радионице су одржане током месеци априла, маја и јуна, а биле су намењене ученицима петог разреда, као и родитељима ученика петог, шестог и седмог разреда. Одржане су по три радионице са сваким од шест одељења ученика, као и по три радионице са четири групе родитеља.

Радионице за децу биле су усмерене на развој њихових личних потенцијала и снага, развој личне одговорности и моралне сфере личности, које су им омогућиле да се оснаже, да лакше препознају различите облике вршњачког насиља и развију капацитет да адекватно реагују и заштите се у случају да постану жртве истог.

 

На првој радионици је обрађен појам насиља и његове врсте, а затим се радило на сензибилисању ученика на жртве насиља. На другој радионици је обрађена тема која се односи на пријављивање насиља, док се трећа радионица бавила стратегијама за ненасилно превазилажење конфликата. Радионице су реализоване у трајању од по 45 минута и имале су интерактивни карактер. Поред теоријског дела обухватале су и рад у групама на решавању радних задатака који су допринели остваривању предвиђених циљева радионица.

 

Радионице за родитеље су биле усмерене ка унапређењу васпитних потенцијала и развоју вештина које ће им омогућити да благовремено препознају и адекватно одреагују уколико се нађу у ситуацији да њихово дете буде изложено вршњачком насиљу или испољи неку другу потешкоћу у понашању или адаптацији у вршњачку групу.

 

На радионицама за родитеље су представљене теме које се односе на родитељске стилове и комуникацију при решавању проблема, препознавање насиља и реаговање на насиље.

 

Родитељи су навели да су им током радионица највише користили савети које су добили, нова знања која су стекли, размена мишљења и искуства, информације о процедури пријаве насиља, као и смернице у препознавању врста и нивоа насиља. Учесници радионица су високим оценама вредновали садржај обуке, начин презентовања и атмосферу у групи, као и значај целокупног пројекта.

 

Реализација радионица допринела је стварању услова за ефикаснију превенцију и заштиту од вршњачког насиља у општини Стара Пазова, а учесници су изразили мотивисаност и потребу за даљим радом у овој области.