Одржан први радни састанак у оквиру пројекта Центра за социјални рад „Старајмо се заједно 2“

posted in: Вести | 0

Активности Центра за социјални рад општине Стара Пазова у оквиру пројекта „Старајмо се заједно“, наставиће се и у 2023.години. Пројектне активности представљене су на првом радном састанку који је одржан 26.07.2023.године у просторијама Клуба за одрасле и старе  Градски парк бб.

Пројекат „Старајмо се заједно 2“ као и претходне године, усмерен је ка унапређењу старатељске заштите младих, одраслих и старијих лица. Заснован је на пракси и искуству у раду са особама које су лишене пословне способности и живе у отвореној заштити и њиховим старатељима, као и на основу уочених потреба ових категорија корисника.

Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равнправност полова и реализоваће се у трајању од пет месеци у периоду од 01.07.до 30.11.2023.године.

Циљеви пројекта су: унапређење квалитета живота лица обухваћених мерама старатељске заштите, оснаживање личних потенцијала старатеља и пружање подршке старатељима за обављање старатељске дужности.

Очекује се да пројектне активности допринесу да се ублажипроблем социјалне изолованости, маргинализације и потенцијално ниско гквалитета живота лица обухваћених мерама старатељске заштите и да одговор и на исказане потребе старатеља за додатном друштвеном подршком.

У оквиру социоедукативних радионица у којима ће учествовати старатељи, пружаоци услуга породичногсмештаја и  родитељи који имају продужено родитељско право над одраслом децом,  обрађиваће се теме од значаја за ову корисничку групу из оквира правних питања, заштите физичког и психичког здравља, неге, разумевања потреба својих штићеника, комуникацијских вештина  и др. Такође, планирано је да се организују заједнички радно-окупациони, едукативни и културно-забавни садржаји штићеника и њихових старатеља односно родитеља, уз уважавање њихових жеља, преосталих способности, потреба и интересовања.

Сврха ових радионица, поред едукативне је и пружање стимулативне подршке старатељима, родитељима и штићеницима у виду подстицања и одржавања социјалних, когнитивних, комуникационих и моторнихвештина, развој личнихкапацитета ради превенирања и спречавања настајања потешкоћа и проблема у свакодневном функционисању ове корисничке групе.

Радионице ће реализовати стручњаци Органа старатељства са сарадницима и у сарадњи са стручним радницима у оквиру другог пројекта Центра за социјални рад, „Мој кутак у граду“.

 

Дана 27.07.2023.

Аутор текста

Дајана Костић, дипл.соц. радник

Руководилац пројекта „Старајмо се заједно 2“