Округли сто „ Обавезе према родитељима: да ли су заборављени?“

posted in: Вести | 0

У организацији Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана, дана 03.03.2022.године у Новом Саду, одржан је тематски округли сто на тему : „ Обавезе према родитељима: да ли су заборављени?“

Скуп је отворио проф. Др.Зоран С.Павловић, Покрајински заштитник грађана-омбудсман. Као панелисти говорили су др Биљана Зекавица, помоћница министра  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за социјалну заштиту, потом помоћница Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Јоланда Корора, програмска менаџерка и координаторка Црвеног Крста Србије Наташа Тодоровић и Ненад Драшковић заменик начелника Градске управе за социјалну и дечју заштиту града Новог Сада.

У другом делу овог скупа, панелисти су били Данијела Шевић, директорка дома за старе у Молу, Јасмина Зимоњић директорка ЦСР Бачка Топола, Др Косана Бекер независна експерткиња програмска директорка удружења грађанки FemPlatz, као и Дајана Костић, дипломирани социјални радник, руководилац и супервизор у служби за одрасле и старе у нашем Центру за социјални рад.

Дајана Костић, говорила је на тему „Брига о старима из угла социјалног радника“, говорећи о искуствима из праксе социјалног радника, више од 40 година, током којих је имала прилику да се сусреће и ради са функционалним породицама у којима се негују блиски и емотивно топли односи између родитеља и деце, где влада међусобно разумевање, подржавање и поштовање, али и са породицама у којима су доминантни дисфункционални односи

Дајана Костић је истакла да када су остареле и старе особе у питању, као и особе са инвалидитетом, њихови најближи, нажалост најчешће деца, све мање имају времена за њих  и  све мање разумевања за њихове потребе. Стари су с’тога често усамљени, препуштени себи, евентуалној помоћи добрих људи  или су усмерени на помоћ институција.

Такође, говорила је и томе да су године друштвене и економске кризе, ратна дешавања, миграције, беспарица, губитак посла, захтеви послодаваца да им запослени увек буде доступан, настојања да се задовоље егзистенцијалне потребе породици, жеља за остваривањем на професионалном плану, напредовање у каријери, утицали на отуђивање чланова породице, који нажалост све мање имају времена за неговање породичних односа, обичаја и традиције.

Дајана Костић истакла је важност развијања услуга у локалним заједницама које би биле доступне сваком остарелом и старом лицу без обзира на породичну и материјалну ситуацију. Развијањем и унапређењем услуга у локалној заједници био би смањен број оних који су усамљени, изоловани, остављени, као и број оних који имају потребу да буду смештени у дом или другу породицу. Стари би тако имали могућност да остану у свом, њима  познатом и пријатном  окружењу, наставили би са одржавањем њима значајних контаката у заједници, а имали би и могућност да успоствљају нове односе са другим лицима која имају слична интересовања и потребе.

У свом излагању, Дајана Костић је истакла и потребу за мултисекторком сарадњом између различитих система, посебно система здравствене и социјалне заштите.